Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Workshop: Bune practici privind tranziția de la student la angajat

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 (11759/13.10.2020)

 

În cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică, implementat de Idea Perpetua SRL în parteneriat cu COMPA SA și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, la nivelul sub-activității A9.3 Organizarea unui workshop de diseminare, transfer și valorificare bune practici pentru stakeholderi relevanți se organizează workshop-ul „Bune practici privind tranziția de la student la angajat” ce vizează prezentarea de bune practici privind tranziția studenților din mediul educațional pe piața muncii. Evenimentul este recomandat pentru studenți, profesori, angajatori, reprezentanți ai instituțiilor publice relevante, reprezentați ai ONG-urilor relevante și alți stakeholderi care doresc să afle despre bune practici testate și validate privind facilitarea accesului studenților pe piața muncii.

Coordonatele evenimentului sunt următoarele:
• Tip eveniment: Workshop
• Dată: Marți, 11.07.2023
• Interval orar: 15:00 – 16:00
• Locație: Sibiu, COMPA SA, Str. Henri Coandă, Nr. 8 și Online prin Zoom
• Participare: Este necesară înregistrarea cu minim 24h înainte de eveniment
Link înregistrare:
• Agendă eveniment:

 • 15:00 – 15:05 | Introducere
 • 15:05 – 15:50 | Intervenție Daniel Neagoe, CEO Idea Perpetua
 • 15:50 – 16:00 | Întrebări / Răspunsuri
 • 16:00 – 16:30 | Networking

Pentru workshop-ul „Bune practici privind tranziția de la student la angajat” se va aborda următoarea tematică și întrebări:

 • Care sunt provocările în tranziția de la student la angajat?
 • Care sunt provocările în interacțiunea student-profesor și student-angajator?
 • Ce soluții optimizează tranziția de la student la angajat?
 • Ce soluții optimizează interacțiunea student-profesor și student-angajator?
 • Care sunt principalele bune practici pentru studenți în mediul educațional?
 • Care sunt principalele bune practici pentru studenți în mediul profesional?
 • Care sunt principalele bune practici pentru profesori în interacțiunea cu studenții?
 • Care sunt principalele bune practici pentru angajatori în interacțiunea cu studenții?
 • Care sunt trendurile curente de care trebuie să țină cont studenții pe piața muncii?
 • Care sunt abilitățile și competențele esențiale necesare studenților pe piața muncii?
 • Ce ar trebui să conțină trusa de personal branding pentru o carieră de succes?
 • Ce propun studenții pentru viitoare proiecte privind tranziția de la student la angajat?

UPDATE 13.07.2023

Workshop-ul „Bune practici privind tranziția de la student la angajat” s-a derulat în data de 11.07.2023 la sediul COMPA SA din Sibiu și online, evenimentul fiind organizat de Idea Perpetua SRL (P0), COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) în cadrul proiectului „INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică”. Scopul evenimentului a vizat prezentarea de bune practici privind facilitarea tranziției studenților din mediul educațional în mediul profesional prin optimizarea interacțiunii dintre cei mai importanți 3 stakeholderi: studenți, profesori și angajatori.

În cadrul evenimentului au participant aproximativ 150 de persoane în format față în față și online din rândul studenților, profesorilor, angajatorilor, precum și alți stakeholderi relevanți: reprezentanți ai centrelor de consiliere și orientare în carieră din cadrul universităților, reprezentanți ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai societății civile etc.

Prezentare Workshop Bune practici privind tranziția de la student la angajat:

Ghid de bune practici privind tranziția studentului din mediul educațional în mediul profesional:

 

Înregistrarea video a workshop-ului „Bune practici privind tranziția de la student la angajat” organizată în cadrul proiectului „INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” poate fi vizualizată mai jos:

 

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este implementat de către Idea Perpetua SRL (P0) împreună cu COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) și are ca scop optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.

Post a Comment