Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Up-grade: Care sunt tendințele digitale de care orice student trebuie să țină cont?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 20: „Up-grade: Care sunt tendințele digitale de care orice student trebuie să țină cont?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a avut ca scop prezentarea tendințelor digitale. Pentru o mai bună înțelegere a tematicii abordate au fost invitați speakerii: Sorin Ovidiu Rotariu, Consultant Visma Software Romania SRL și Gabriela Cândea, Manager Reasearch & Innovation ROPARDO (înlocuită ulterior de Geza Nagy, Project Manager ROPARDO).  Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 20: „Up-grade: Care sunt tendințele digitale de care orice student trebuie să țină cont?” au vizat prezentarea tendințelor digitale. În același timp, prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la o sesiune de întrebări și răspunsuri prin care studenții participanți și-au putut rezolva nelămuririle existente în ceea ce privește etica profesională.

 

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 20: „Up-grade: Care sunt tendințele digitale de care orice student trebuie să țină cont?” s-a realizat atât cu participarea fizică a studenților participanți, dar și cu cea online ale participanților. Evenimentul a fost organizat în format față în față în cadrul Facultății de Inginerie din Sibiu, sala IM 301, dar și în format online cu ajutorul platformei Google Meet. Studenții participanți au putut învăța din experiența invitaților speakeri, Sorin Ovidiu Rotariu și Geza Nagy, și au participat activ la discuție cu întrebări. Printre subiectele discutate cu invitații speakeri se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de tendințe digitale și digitalizare. Astfel evidențiem următoarele aspecte:

  1. Care este ciclul de viață al tendințelor digitale?

Platformele se vor concentra asupra confidențialității și calității conținutului. În ciuda recentelor critici publice este destul de probabil ca Facebook să înregistreze creșteri în ce privește numărul de membrii și în sectorul încasărilor. Având în prim plan confidențialitatea și calitatea conținutului, majoritatea platformelor media de socializare își vor actualiza politicile de confidențialitate și vor ajusta algoritmii de funcționare până la finalul anului 2023. Pe fondul unei cereri de conținut nou și captivant, un nou grup de creatori de conținut web se va dezvolta rapid. Grație popularității în creștere a conținutului sub forma videoclipurilor scurte, Instagram și TikTok  vor cunoaște o creștere a cheltuielilor publicitare pentru 2023, iar Instagram va continua să crească dincolo de cota de 50% din veniturile publicitare. Componentele de marketing pe rețelele sociale subutilizate, precum serviciul pentru clienți și managementul relațiilor, vor prospera în curând pe aceste platforme.

 

  1. Cât de des se schimbă tendințele digitale și standardele digitale utilizate în mediul profesional?

Cu o piață a muncii care tinde să se schimbe, abilitățile necesare urmează în mod firesc să fie altele. Potrivit unui articol de pe Forumul Economic Mondial, noi profesii vor ocupa 27% din baza de angajare pentru marile companii, în vreme ce funcțiile învechite sub aspect tehnologic vor coborî de la 31% al 21%.  Această schimbare în diviziunea muncii între oameni, calculatoare și algoritmi are potențialul de a elimina aproape 75 de milioane de locuri de muncă actuale, dar și să genereze aproximativ 133 de milioane de altele noi. Analiștii de date, dezvoltatorii de software, specialiștii în comerț electronic și în rețele de socializare vor fi la mare căutare.

Multe slujbe „umane”, precum operator servicii clienți, dezvoltare organizațională și managementul inovației sunt pe un trend ascendent. Așadar, departe de a ne lua locurile de muncă, inteligența artificială va crea slujbe și va asigura oportunități de angajarea în multe domenii.

 

  1. Care sunt și cum funcționează cele mai noi tehnologii în materie de lucru remote (de la distanță) sau în format hibrid?

Flexibilitatea la cote foarte înalte a fost printre primele beneficii resimțite imediat, mai ales în domenii precum retail și e-commerce, industriile creative, IT, serviciile de consultanță, mass-media, telemedicină și educație. Chiar dacă prezența fizică este încă necesară pentru unele roluri din front și back office, cum ar fi cele ce țin de administrativ, asistența clienților, vânzări, finanțe și contabilitate, recrutare/HR și dezvoltare, acestea se pretează unui grad mai mare de flexibilitate. Chiar și companiile care lucrează în producție iau în considerare o întoarcere parțială la munca cu prezență fizică sau o reorganizare a spațiului de muncă. Flexibilitatea în muncă înseamnă mai mult decât o normă de muncă mai scurtă sau fără ore de lucru stricte, și anume posibilitatea de a experimenta noi proiecte locale sau internaționale ce pot contribui la creșterea capacității de inovare.

 

  1. Care sunt ultimele tendințe în materie de inteligență artificială (AI)?

Inteligența artificială are capacitatea de a schimba modul în care conceptualizăm, creăm și ne bucurăm de mâncare sau căutăm un loc de muncă.

Michael Spranger, director de operațiuni în cadrul diviziei de inteligență artificială de la Sony, explică faptul că deficitul de personal au obligat multe companii să utilizeze IA pentru evaluarea candidaților pentru o slujbă.

El spune și că unele dintre cele mai interesante aplicații ale IA în gastronomie vor revigora creativitatea și imaginația experților culinari, dincolo de ceea ce ne putem închipui azi. Roboții precum Flippy se ocupă deja de burgeri la McDonalds și în alte restaurante.

 

4. Concluzii și Propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 20: „Level-up: Cum mențin echilibrul dintre viața profesională și viața personală?” au putut fi identificate sfaturi și sugestii pentru tinerii care sunt la început de drum în carieră pentru a învăța cum să țină pasul cu tendințele digitale din prezent.

 

Debate · Create · Inspire