Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Up-grade: Ce competențe digitale sunt necesare studenților la finalizarea studiilor?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 6: „Up-grade: Ce competențe digitate sunt necesare studenților la finalizarea studiilor?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus abordarea unei tematici potrivite pentru susținerea unei întâlniri de lucru online, cu participarea domnului Lector univ. dr. Antoniu Pitic, cadru didactic în cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, care a prezentat câteva skill-uri necesare studenților după finalizarea studiilor în vederea facilitării acestora a procesului de angajare. Skill-urile prezentate în acest eveniment se aplică cel mai bine în cazul studenților de la specializări în domeniul IT, dar și la alte specializări. Totodată, au fost prezentate anumite statistici cu valori reale despre ce skill-uri se caută în România și nivelul acestora în comparație cu alte țări europene. Nu în ultimul rând, s-a realizat o comparație între ce skill-uri sunt cerute în cazul unor anunțuri de job-uri, atât la nivelul țării cât și în alte țări europene. Evenimentul nr. 6 se finalizează cu o prezentare a unei lucrări de licență a unui student din anul terminal al studiilor, prezentare pe parcursul căreia participanții la eveniment (studenții) au putut interveni cu diverse întrebări tematice despre cum să pregătești o prezentare a lucrării de licență. Această prezentare a avut scopul de a reprezenta un model pentru modul de susținere a unui lucrări de licență adaptate totodată la condițiile actuale de susținere a acestor prezentări. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa concret sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 6 „Up-grade: Ce competențe digitale sunt necesare studenților la finalizarea studiilor?” au vizat dezvoltarea cunoștințelor studenților cu privire la skill-urile, mai ales soft-skill-urile necesare la finalizarea studiilor în vederea facilitării găsirii unui loc de muncă. Alte obiective ale evenimentului au vizat pregătirea studenților din timp pentru elaborarea unei prezentări a unei lucrări de licență și susținerea acesteia în fața unei comisii, lucrare care trebuie prezentată de fiecare student în parte la finalizarea celor patru ani de studii pentru certificarea nivelului de studii superioare. Cu accent pe pregătirea unei prezentări în format digital, utilizarea resurselor digitale și folosirea instrumentelor digitale pentru a defini obiective, culege informații sau a prezenta proiecte personale și profesionale.

3. Rezultate

Evenimentul de Think-Tank nr. 6 „Up-grade: Ce competențe digitale sunt necesare studenților la finalizarea studiilor?” a fost împărțit în două intervenții, cea a speaker-ului invitat Lector univ. dr. Antoniu Pitic și a unui student care la finalul evenimentului și-a prezentat lucrarea de licență pentru a arăta studenților din anii I, II și III cum trebuie realizată și susținută o lucrare de licență, intervenții care au fost urmate de scurte întrebări din partea celor prezenți la evenimentul de Think-Tank de tip întâlnire de lucru. Evenimentul debutează cu o scurtă prezentare a skill-urilor digitale cele mai des întâlnite în anunțurile pentru joburi și care sunt percepute drept foarte importante de către angajatori, realizând și o paralelă între cerințele cu privire la abilitățile digitale în Uniunea Europeană comparativ cu România:

Skill-uri digitale UE (nr. loc în top) România (nr. loc în top)
Working with computers 3 1
Information and communication 5 2
Communication, collaboration 1 3

Statisticile arată faptul că în țările europene se pune mai mult accent pe skill-uri precum comunicare și colaborare decât în România, acestea ocupând locul I în topul skill-urilor, chiar în fața unui skill ca lucrul cu calculatorul, skill care se află pe primul loc în România.

În cadrul evenimentului a fost prezentată o clasificare a unor instrumente care dezvoltă semnificativ capacitățile unui student de a rezolva diferite obiective sau scopuri care pot apărea în cadrul unui viitor loc de muncă. Aceste instrumente digitale au fost clasificate pe șase categorii ca în tabelul următor:

Categorie Instrumente cuprinse
Dispozitive bazate pe comunicare
 • Dispozitive și aplicații bazate pe comunicare;
 • Pachete software și servicii;
 • Aplicații de productivitate.
Informații, date și literatură media
 • Date de baze și tabele;
 • Drepturi de autor și protecția datelor GDPR;
 • Wiki, Creative Commons.
Creație digitală și inovație
 • Suite office, editare audio/video;
 • Dezvoltare de website-uri;
 • Motoare de căutare, pachete software pentru analiza datelor statistice.
Comunicare digitală, colaborare și participare
 • Forumuri, rețele online de social media;
 • Distribuția materialelor digitale, dispozitive online și offline.
Învățământ și dezvoltare digitală
 • Resurse de învățare;
 • Aplicații de planificare;
 • Clase virtuale.
Identitate digitale și sănătate
 • Dispozitive de fitness;
 • Aplicații de activități comunitare.

Pe lângă aceste soft-skill-urile și instrumentele digitale prezentate, au fost transmise studenților câteva bune practici pentru realizarea de prezentări. Câteva noțiuni agreate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu privire la realizarea prezentărilor și de utilizare a cunoștințelor digitale în acest context sunt:

Informații concise Utilizați slide-uri simple ce servesc doar pentru ilustrarea subiectului prezentat: un titlu simplu și maxim 5-7 rânduri de informații scrise.
Culori contrastante În special în cazul textelor, culoarea aleasă trebuie să ofere lizibilitate (un text deschis, luminos, pe un fundal închis, ori text colorat închis pe fundal alb).
Animații Puteți capta atenția audienței prin animațiile folosite pe slide-uri pentru a transmite ideile principale de pe slide-ul respectiv, reducând conținutul text utilizat.
Suportul vizual De la imagini și videoclipuri, până la grafice și fișe de lucru. Utilizați creativ elemente vizuale pentru a crește și păstra interesul audienței pe parcursul prezentării.
Design Încercați să păstrați același stil (culori, structură slide-uri, mărime slide-uri, etc.) pe parcursul prezentării, întrucât o varietate vizuală prea mare poate obosi audiența, indiferent de vârstă.

În final au fost detaliate câteva tehnici de îmbunătățire a atitudinii, în mod evident aplicabile situațiilor generale, dar și specific în contextul susținerii unei prezentări în fața unei audiențe. Aceste tehnici de îmbunătățire a atitudinii nu doar asigură un grad mai mare de succes în cadrul susținerii de prezentări online sau offline, dar pot ridica și gradul de succes a rezultatelor obținute la nivel academic:

 • Respectă oamenii chiar dacă nu le împărtășești valorile;
 • Tratează oamenii nu cum ai vrea tu să fii tratat, ci cum ar vrea ei să fie tratați;
 • Nu introduce noțiuni pe care nu le poți explica sau prezenta;
 • Trebuie să oferi mai mult decât îți este cerut.

4. Concluzii și propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 6 „Up-grade: Ce competențe digitale sunt necesare studenților la finalizarea studiilor?” au fost identificate câteva soft-skill-uri de care au nevoie studenții pentru potrivirea acestora cu lista de cerințe în cazul aplicării la un loc de muncă. Au fost prezentate diferite instrumente digitale care dezvoltă capacitățile studenților de a se specializa pe domenii digitale specifice după terminarea studiilor. Au fost prezentate studenților recomandări, bune practici și tehnici de realizarea și susținere a unor prezentări utilizând instrumente digitale. În plus, au fost amintite câteva abilități laterale, suport pentru susținerea optimă a unor prezentări, precum: utilizarea limbajului nonverbal, atitudinea și eticheta, realizarea unui fir narativ, întrepătrunderea corectă a instrumentelor de prezentare și a celor de gestionare pentru prezentarea ce urmează livrată. Studenții au avut posibilitatea descărcării prezentării la care au asistat pentru preluarea template-urilor model de prezentare și pentru accesarea instrumentelor și resurselor digitale detaliate în cadrul prezentării. Studenții au propus ca pentru evenimente de Think-Tank viitoare să se abordeze tehnic instrumentele prezentate în cadrul evenimentului nr. 6 de Think-Tank.

Debate · Create · Inspire