Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Eveniment Think-Tank: Up-grade: Competențe și aptitudini esențiale pentru simulările mecanice utilizând metoda elementului finit

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Joi, 19.05.2022, în intervalul orar 18:00 – 19:00  are loc evenimentul „Up-grade: Competențe și aptitudini esențiale pentru simulările mecanice utilizând metoda elementului finit” din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

 • 18:00 – 18:05 | Introducere
 • 18:05 – 18:15 | Conceptul de analiză cu elemente finite
 • 18:15 – 18:20 | Întrebări și răspunsuri
 • 18:20 – 18:55 | Etapele unei analize cu elemente finite
 • 18:55 – 19:00 | Întrebări și răspunsuri
 • 19:00 – 19:05 | Concluzii

Participarea la eveniment se realizează în format față în față în incinta Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Detalii privind sala de desfășurare vor fi transmise în ziua evenimentului, ulterior înscrierii. 

Link înscriere:

Evenimentul are drept scop sincronizarea aptitudinilor și competențelor studenților cu cerințele angajatorilor în vederea valorificării potențialului studenților pe piața muncii. „Up-grade: Competențe și aptitudini esențiale pentru simulările mecanice utilizând metoda elementului finit” urmărește derularea unei întâlniri de lucru cu accent pe exersarea și dezvoltarea de aptitudini în domeniul simulării mecanice.

Speakeri invitați:

 • Marius Popuțoaia, Team Leader – Continental Automotive Systems
 • Florin Eva, Simulation Engineer Mechanics – Continental Automotive Systems

Pentru tema: “Competențe și aptitudini esențiale pentru simulările mecanice utilizând metoda elementului finit” dezbaterea urmărește identificarea unui răspuns pentru următoarele întrebări:

 • Ce este analiza cu elemente finite?
 • Care este rolul analizei cu elemente finite?
 • Unde se situează analiza cu elemente finite în ciclul de viață al produsului?
 • De ce este importantă analiza cu elemente finite?
 • Cum se poate valida o analiză cu elemente finite?
 • Care sunt etapele unei analize cu elemente finite?
 • De unde se obțin datele de material?
 • De ce trebuie să ținem cont atunci când discretizăm o piesă?
 • Cât de mult ne influențează dimensiunea elementelor finite?
 • Cum se definește materialul în cazul plasticelor?

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Participarea se va realiza prin prezența față în față în incinta Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Recomandăm prezența cu 10 minute înainte de începerea evenimentului.

Debate · Create · Inspire

 

UPDATE

Joi, 19.05.2022, între 18:00 și 19:00 a avut loc evenimentul Up-grade: Competențe și aptitudini esențiale pentru simulările mecanice utilizând metoda elementului finit din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE. Mulțumim celor peste 60 persoane din rândul studenților, reprezentanților ai instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speakerilor Marius Popuțoaia și Florin Eva pentru abordarea profesionistă și completă a discuției despre proiectările și simulările mecanice. Înregistrarea video a evenimentului Up-grade: Competențe și aptitudini esențiale pentru simulările mecanice utilizând metoda elementului finit poate fi vizualizată mai jos: