Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Students Join: Inovare și Accesibilitate

Eveniment Think-Tank: Students Join: Oferta pieței de muncă pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

Joi, 25.02.2021, în intervalul orar 17:00 și 19:00  are loc evenimentul Students Join: Oferta pieței de muncă pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

 • 17:00 – 17:05 | Introducere
 • 17:05 – 18:10 | Dezbatere temă 1: Ce-și doresc profesorii de la studenți și angajatori?
 • 18:10 – 18:55 | Dezbatere temă 2: Ce-și doresc studenții de la un job?
 • 18:55 – 19:00 | Concluzii

 

Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, urmând ca link-ul de acces să fie comunicat pe email. Înscrierile se realizează pe link-ul de mai jos, urmând ca pe data de 25.01.2021 să fie transmis pe email link-ul de acces în cadrul evenimentului online:

Link înscriere:

.I

I

Evenimentul are drept scop dezvoltarea și promovarea componentei de inovare la nivelul educației și a activităților ce facilitează inserția pe piața muncii a studenților și absolvenților. Obiectivele principale sunt: diversificarea ofertei educaționale a universităților prin identificarea de abordări inovative pentru procesul educațional în vederea pregătirii studenților pentru piața muncii; respectiv identificarea de soluții la problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă și sprijinirea angajatorilor în identificarea de abordări pentru o retenție sporită a angajaților din rândul studenților.

Students Join: Oferta pieței de muncă pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional dorește discutarea și dezbaterea unor teme fundamentale care pot răspunde la întrebarea „Ce-și doresc profesorii de la studenți și angajatori?”, respectiv „Ce-și doresc studenții de la un job?”.

Speakeri invitați:

 • Profesor univ. dr. Paul Marinescu – Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București
 • Profesor univ. dr. habil. Ion M. Tomuș – Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Lector univ. dr. Claudia Maior – Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Conferențiar univ. dr. Eduard Stoica – Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Lector univ. dr. Antoniu Pitic – Facultatea de Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Alina Comșa – Recruitment and Training Manager NTN-SNR Rulmenți
 • Daria Maria Sitea – Expert Digital BCR – Banca comercială Română
 • Oana Nasui – Manager cultural Asociația PostModernism Museum
 • Andreea Melinte – Director general adjunct Uniunea Studenților din România

Pentru tema nr. 1: “Ce-și doresc profesorii de la studenți și angajatori?” dezbaterea urmărește identificarea unui răspuns pentru următoarele teme specifice:

 • Ce ar trebui să facă un profesor pentru a capta atenția studenților și care este profilul studentului ideal?
 • De ce există o nesincronizare între nivelul competențelor dezvoltate de studenți și nivelul competențelor solicitate de angajatori?
 • Unde cred profesorii că sunt aspecte de îmbunătățit în relația profesor-student-angajator?
 • Când consideră profesorii că sunt studenții pregătiți pentru a-și începe cariera profesională?
 • Cine poate optimiza interacțiunea profesori-studenți-angajatori pentru a facilita inserția eficientă a studenților pe piața muncii?
 • Cum definesc profesorii succesul procesului educațional și profesional și cum pot fi profesorii mai aproape de studenți?

Pentru tema nr. 2: “Ce-și doresc studenții de la un job?” dezbaterea urmărește identificarea unui răspuns pentru următoarele întrebări:

 • Ce așteptări au studenții atunci când aplică pentru un job, participă la un interviu de angajare sau devin proaspăt angajați?
 • De ce consideră studenții că este dificil de identificat un loc de muncă pe parcursul sau după finalizarea studiilor?
 • Unde cred studenții că sunt aspecte de îmbunătățit în ceea ce privește procesul angajatorilor de recrutare și selectare?
 • Când consideră studenții că este cel mai bun moment pentru a se angaja și ce oportunități de carieră sunt disponibile pentru studenți?
 • Cine ar trebui să faciliteze inserția studenților pe piața muncii și care sunt beneficiile și responsabilitățile în a avea un job ca student?
 • Cum se poate îmbunătăți accesul studenților cu profil educațional inginerie/economic/arte etc. pe piața muncii ?

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Participarea se va realiza prin intermediul platformei Google Meets direct în browser dacă accesezi de pe laptop/desktop sau prin aplicația Google Meets dacă accesezi de pe mobil/tabletă. Accesul nu necesită activarea unui cont și se realizează prin link-ul primit pe email. Verifică toate fișierele email-ului pentru a identifica email-ul cu link-ul de acces, inclusiv fișierele spam sau junk.

Recomandăm accesarea link-ului cu 5 minute înainte de eveniment pentru a evita eventuale dificultăți tehnice.

Debate · Create · Inspire

 

 

UPDATE

Joi, 25.02.2021, între 17:00 și 19:00 a avut loc evenimentul Students Join: Oferta pieței de muncă pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE.

Mulțumim celor peste 90 de persoane din rândul studenților, reprezentanților ai instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speakerilor Profesor univ. dr. Paul Marinescu, Profesor univ. dr. habil. Ion M. Tomuș, Lector univ. dr. Claudia Maior, Conferențiar univ. dr. Eduard Stoica, Lector univ. dr. Antoniu Pitic, Alina Comșa, Daria Maria Sitea, Oana Nasui și Andreea Melinte pentru contribuția acestora la temele dezbaterii cu privire la îmbunătățirea procesului educațional și sincronizarea acestuia cu cerințele angajatorilor.

Înregistrarea video a evenimentului Students Join: Oferta pieței de muncă pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional poate fi vizualizată mai jos:

Post a Comment