Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 3: „Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus o agendă relevantă pentru abordarea tematicilor despre antreprenoriat, respectiv pentru organizarea unei întâlniri de dezbatere online cu participarea unor stakeholderi din domeniul de business și a studenților din grupul țintă sau care prezintă interes față de proiect. Abordarea temelor de antreprenoriat a permis atribuirea unui cadru general discuțiilor rezultate, nefiind specifice pentru anumite specializări academice. Participarea unui antreprenor și a unui investitor a permis conturarea unei viziuni comparative cu privire la nuanțele și specificitățile mediului antreprenorial, oferind diversitate în variantele de răspuns oferite la întrebările participanților la eveniment. Evenimentul nr. 3 de Think-Tank a oferit suport completării și fundamentării viziunii antreprenoriale ale studenților ce urmează activitățile de formare antreprenorială din cadrul proiectului, dar susține și dezvoltarea gândirii antreprenoriale ale celorlalți participanți prin generarea de idei noi și expunerea la elemente de inovație. Pe baza rezultatelor obținute se pot identifica noi direcții specifice care necesită aprofundare, sau direcții concrete de acțiune pentru soluționarea problemelor identificate. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului „Start-up: Care este profilul unui antreprenor de succes?” a vizat dezbaterea temei prezentate și în titlul evenimentului, respectiv „Care este profilul unui antreprenor de succes?” prin urmarea unei dezbateri structurate cu urmarea unor teme specifice de dezbatere și intervenții din partea unui antreprenor și investitor de succes, oferind o viziune comparativă cu privire la anumite caracteristici ale mediului antreprenorial. Serviciul de prezentare interactivă Mentimeter a fost utilizat pentru preluarea întrebărilor sau feedback-ului în timp real de la participanți.

3. Rezultate

Care sunt etapele procesului antreprenorial?

Viziunea antreprenorului1. Identificarea oportunităților2. Dezvoltarea conceptului care rezolvă nevoia (rezolvă oportunitatea)3. Determinarea resurselor necesare4. Obținerea resurselor necesare5. Implementarea și managementul afacerii6. Culegerea rezultatelor
Viziunea investitorului1. Etapa conceptuală – identificarea și testarea ideii și a oportunităților identificate2. Etapa prototipului – realizarea și testarea unui prototip3. Etapa MVP – lansarea efectivă a produsului/serviciului4. Etapa de optimizare – Optimizarea produsului/ serviciului pentru a crește afacerea

Viziunea antreprenorului și a investitorului conturează un proces similar al procesului antreprenorial de lansare a start-up-urilor. Totuși, antreprenorul descrie procesul mai practic și sumarizat decât investitorul, fiind caracterizat de utilizarea instinctului și asumarea riscurilor la un nivel superior față de alte persoane ce activează în mediul de business sau antreprenoriat. Investitorul propune o structură concretă, centralizată, cu riscuri scăzute pentru antreprenor ce poate fi mai dificil de implementat, dar poate oferi rezultate superioare abordării clasice ale antreprenorului.

Care sunt aspectele esențiale de care ar trebui să dispună un student sau absolvent de studii superioare pentru a începe o afacere?

Viziunea antreprenoruluiExperiență profesională suficientă în domeniuCunoștințe orientate spre dezvoltarea produselor/ serviciilor necesareAbilități orientate spre facilitarea vânzării produselor/ serviciilor
Resurse financiare necesare lansării inițiale a start-up-ului
Viziunea investitoruluiCunoștințe: design thinking, lean startup, agile method, data-driven decisions, effective learningAbilități: gândire critică, creativitate, colaborare, comunicareAtitudine: orientat spre dezvoltare, optimist, proactiv, curajos, asertiv, responsabil

Prin introspecția proprie a antreprenorului se pot identifica o serie de cunoștințe, abilități, atitudini care au determinat succesul antreprenorial în cazul individual studiat, oferind o direcție mai degrabă unilaterală de dezvoltare, față de propunerile de dezvoltare antreprenorială ale investitorului. Din nou, investitorul propune o listă de cunoștințe, abilități și atitudini demonstrate spre a oferi o dezvoltare antreprenorială multi-laterală care să genereze procente superioare de succes. Punctul comun cel mai bine descris de antreprenor și investitor îl reprezintă abilitatea necesară a unui antreprenor de a utiliza cele mai bune practici din industrie pentru creșterea start-up-ului, abilitate dezvoltată pe baza experienței profesionale reale ale viitorilor antreprenori. Instituțiile de învățământ superior pot utiliza aceste liste de cunoștințe, abilități , atitudini și competențe identificate pentru a realiza propuneri de optimizare a procesului educațional de la specializări tangente, dar și la nivelul altor specializări, oferind un cadru concret de dezvoltare multi-laterală a studenților pentru a fi pregătiți pentru angajare odată cu absolvirea programelor de studii superioare la care sunt înscriși.

De ce eșuează start-up-urile?
Viziunea antreprenoruluiNu a fost identificată o oportunitate realăEchipa nu este destul de competentăAlocarea financiară nu a fost estimată corectInvestiția în R&D este insuficientă
Strategia de vânzări nu este adecvată
Viziunea investitoruluiNu există cerere suficientă pe piațăNu există destule resurse financiareNu există o echipă adecvatăCompetiția este prea intensăStrategia de preț nu este adecvată

Cele două viziuni, respectiv cea a antreprenorului și cea a investitorului, au redat anumite elemente comune de cauze pentru situațiile de nereușită a start-up-urilor, anume: inexistența unei cereri concrete a pieței cu privire la produsele/ serviciile dezvoltate, resursele umane ce nu prezintă competențe suficiente pentru a capitaliza oportunitățile identificate, precum și probleme de gestionare a resurselor financiare sau de cash-flow. Punctele comune identificate sunt puncte slabe regăsite la un număr semnificativ de start-up-uri, iar viitorii antreprenori pot proiecta măsuri concrete de protejare a afacerilor nou-înființate împotriva riscurilor asociate acestor factori.

Cum se pot alege salariile angajaților sau bugetele alocate pentru salarii?

Viziunea antreprenorială susține necesitatea identificării nivelului salarial al pieței și dimensionarea ofertei salariale în funcție de oferta competiției. Deși pentru start-up-uri nou înființate este dificil de susținut un nivel competițional al salariilor, acestea trebuie să practice niște salarii relevante față de industrie pentru a putea susține și crește echipe competente de angajați. Bugetele de salarii trebuie alocate în funcție de necesitatea salarială individuală a angajaților și nu în sens invers.

Care sunt elementele necunoscute despre antreprenoriat și lansarea unui start-up?

Investitorii afirmă faptul că 92% dintre start-up-uri eșuează în primii trei ani de existență, majoritar din cauza practicilor ineficiente ce se predau la nivelul instituțiilor de învățământ economic. Nu se poate obține succesul antreprenorial prin urmarea exemplelor antreprenoriale care nu au eșuat, ci trebuie urmate metodologii și exemple cu eficiență maximă și aplicabilitate reală. În plus, mulți antreprenori judecă incorect intensitatea cu care produsul sau serviciul dezvoltat satisface necesitatea identificată pentru că peste 70% dintre oameni nu fac în realitate ceea ce au declarat în chestionarele, sondajele sau studiile din care au făcut parte.

Cât de ușor se poate comunica cu investitorii și cum îi putem convinge?

Prin sindicate de investitori precum TechAngels, Transylvania Angels Network, TBNR și crowdfunding precum SeedBlink. Un investitor trebuie convins de către stadiul și potențialul de creștere a start-up-ului prin prezentarea KPI-urilor și prin realizarea unei prezentări pentru investitor de tipul investor pitch.

4. Concluzii și propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 3 de Think-Tank pot fi identificate anumite arii de intervenție pentru care se pot dezvolta acțiuni concrete de rezolvare sau pentru care se pot organiza discuții ulterioare în vederea extinderii cunoștințelor pentru problemele identificate. Astfel se propun o serie de activități ce pot fi implementate la nivel local sau pot fi implementate la nivel public ca urmare a propunerilor realizate:

Dezvoltarea de incubatoare de afaceri de la nivelul instituțiilor de învățământ economic

Antreprenorii și afacerile ar trebui susținute încă de la nivelul programelor de studii universitare prin existența unor incubatoare universitare de afaceri care să limiteze adversitatea competiției și elementele de risc ce afectează start-up-urile în primii ani de activitate. Dezvoltarea unui incubator nu ar trebui să vizeze prioritar creșterea numărului de antreprenori sau inițiative antreprenoriale, dar mai degrabă să valideze, selecteze și dezvolte start-up-uri pentru a spori șansele de succes a antreprenorilor selectați, și mai important reducând nivelul de eșec antreprenorial ce poate conduce la efecte negative socio-economice grave.

Îmbunătățirea procesului educațional antreprenorial

Îmbunătățirea procesului educațional cu privire la competențele antreprenoriale prin eficientizarea procesului educațional oferind metodologii de lucru practice ce pot fi utilizate în vederea testării și implementării ideilor de afaceri, precum și asigurarea succesului afacerilor implementate prin susținerea unor stagii de internship în domeniile specifice vizate de către afacerile studenților pentru a deprinde cunoștințe relevante de la nivelul industriei în care doresc să implementeze afacerile.

Alte propuneri care nu pot fi concret dezvoltate pe baza dezbaterii, dar au fost identificate și pot fi dezvoltate la evenimente ulterioare de Think-Tank includ: Oferirea de sprijin financiar sau know-how-ul necesar start-up-urilor nou înființate pentru identificarea resurselor umane necesare dezvoltării operațiunilor de afaceri, realizarea unei platforme naționale care să optimizeze cererile și ofertele de pe piața de muncă, creșterea expunerii oportunităților de finanțare pentru start-up-uri.

 

Debate · Create · Inspire