Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Start-up: De ce este nevoie de educație antreprenorială și financiară în România?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 24: „Start-up: De ce este nevoie de educație antreprenorială și financiară în România?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE având ca scop dezvoltarea și promovarea unor strategii inovatoare care să contribuie la înțelegerea și susținerea necesității educației antreprenoriale și financiare în cadrul mediului de afaceri din România. Pentru o mai bună înțelegere a tematicii abordate a fost invitat Dragoș Anastasiu, Președinte Eurolines România Group. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 24: „Start-up: De ce este nevoie de educație antreprenorială și financiară în România?” sunt să identifice lacunele actuale în educația antreprenorială și financiară din România, să dezvolte soluții și recomandări pentru îmbunătățirea acestor aspecte, să promoveze conștientizarea și importanța acestor competențe în rândul tinerilor și să faciliteze colaborarea între actorii relevanți în vederea implementării schimbărilor necesare. Obiectivele principale ale domeniului Antreprenoriat vizează extinderea orizontului de cunoștințe practice ale studenților în domeniul antreprenoriatului în vederea explorării alternativei de lansare a unui start-up. În același timp, prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la o sesiune de întrebări și răspunsuri prin care studenții participanți și-au putut rezolva nelămuririle existente în ceea ce privește etica profesională.

 

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 24: „Start-up: De ce este nevoie de educație antreprenorială și financiară în România?” s-a realizat cu participarea fizică și online ale participanților. Evenimentul a fost organizat în format online cu ajutorul platformei Google Meet și fizic la COMPA SA – Str. Henri Coandă, Nr. 8, Sibiu. Studenții participanți au luat parte la o dezbatere obținând astfel la problemele cu care se confruntă atunci când își caută un loc de practică sau un loc de muncă.  Printre subiectele discutate cu invitatul se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de antreprenoriat, spirit de inițiativă și oportunități antreprenoriale. Astfel evidențiem următoarele aspecte:

 

 1. Cum poate educația antreprenorială și financiară a elevilor și studenților să contribuie la dezvoltarea economică a României pe termen lung?

Educația antreprenorială și financiară a elevilor și studenților poate contribui la dezvoltarea economică a României pe termen lung prin promovarea spiritului antreprenorial și a competențelor financiare necesare într-o societate orientată către inovare și dezvoltare. Prin învățarea principiilor antreprenoriatului și a gestionării financiare responsabile, aceștia devin capabili să își dezvolte abilități de planificare, luare a deciziilor și identificare a oportunităților de afaceri, ceea ce poate stimula înființarea de noi start-up-uri, generarea de locuri de muncă și creșterea sectorului privat. Educația antreprenorială și financiară îi pregătește pe elevi și studenți să devină viitori lideri și antreprenori de succes, care pot contribui la inovație, creștere economică și crearea unei societăți prospere în România.

 

 1. Care este profilul de abilități și competențe care să asigure probabilitatea succesului unui antreprenor?

Pentru a asigura probabilitatea succesului unui antreprenor, este important să dețină un profil de abilități și competențe variate. Acestea includ:

 1. Spirit antreprenorial: Capacitatea de a identifica și exploata oportunități de afaceri, de a avea viziune și de a lua riscuri calculate.
 2. Creativitate și inovare: Abilitatea de a gândi în mod neconvențional, de a dezvolta idei noi și de a aduce inovație într-un domeniu sau sector.
 3. Abilități de planificare și gestionare a resurselor: Capacitatea de a stabili obiective clare, de a dezvolta strategii de acțiune și de a gestiona eficient resursele disponibile.
 4. Cunoștințe de afaceri: Comprehensiunea aspectelor cheie ale mediului de afaceri, inclusiv cunoștințe în domeniul marketingului, vânzărilor, managementului financiar și al resurselor umane.
 5. Capacități de lider și abilități de comunicare: Abilitatea de a motiva și de a ghida o echipă, de a comunica eficient cu diferite părți interesate și de a dezvolta relații solide cu clienții și partenerii de afaceri.
 6. Adaptabilitate și reziliență: Capacitatea de a se adapta rapid la schimbări și de a gestiona situații dificile sau provocatoare într-un mod eficient și pozitiv.
 7. Gestionarea riscului: Abilitatea de a evalua și de a gestiona riscurile asociate cu afacerea, de a lua decizii informate și de a gestiona eficient resursele financiare.
 8. Orientare către clienți și piață: Capacitatea de a înțelege nevoile clienților și de a dezvolta produse sau servicii care să satisfacă aceste nevoi într-un mod competitiv.
 9. Networking și abilități de negociere: Capacitatea de a dezvolta și de a menține relații de afaceri solide, de a negocia cu parteneri și clienți și de a identifica oportunități de colaborare.
 10. Autodisciplină și perseverență: Capacitatea de a fi disciplinat, organizat și dedicat în realizarea obiectivelor pe termen lung, de a depăși obstacolele și de a persevera în fața dificultăților.

Este important să menționăm că aceste abilități și competențe pot fi dezvoltate și îmbunătățite prin educație, experiență practică și învățare continuă.

 

 1. Care sunt cele mai importante lecții despre antreprenoriat de care trebuie să țină seama studenții interesați de lansarea unui start-up?

Există numeroase lecții importante despre antreprenoriat de care studenții interesați de lansarea unui start-up ar trebui să țină seama. Iată câteva dintre cele mai relevante:

 1. Învață din eșecuri: Eșecurile fac parte din călătoria antreprenorială și pot oferi cele mai valoroase învățăminte. Fii deschis la a învăța din greșeli și ajustează-ți strategiile pe parcurs.
 2. Cunoaște-ți piața și clienții: Înțelegerea profundă a pieței în care activezi și a nevoilor clienților este esențială. Investește timp și efort în cercetare de piață și interacțiune cu potențialii clienți.
 3. Fii inovator și adaptabil: Antreprenorii de succes sunt cei capabili să aducă inovație și să se adapteze rapid la schimbări și tendințe. Găsește modalități noi și creative de a-ți diferenția afacerea și de a te adapta la cerințele pieței.
 4. Construiește o echipă puternică: Antreprenorii nu pot face totul singuri. Construiește o echipă de oameni talentați și motivați, care împărtășesc viziunea ta și aduc expertiză în domenii cheie.
 5. Gestionarea resurselor financiare: Fiind un antreprenor, este important să înțelegi gestionarea eficientă a resurselor financiare. Planifică bugetul, urmărește veniturile și cheltuielile și fii atent la fluxul de numerar.
 6. Comunicare eficientă și networking: Dezvoltă abilități solide de comunicare și networking. Fii capabil să prezinți clar și persuasiv afacerea ta și să construiești relații solide cu potențiali investitori, parteneri și clienți.
 7. Nu evita feedbackul: Caută activ feedbackul de la clienți, mentori sau alte surse relevante. Fii deschis la critici constructive și utilizează-le pentru a-ți îmbunătăți produsul sau serviciul.
 8. Planificare strategică: Elaborează un plan de afaceri detaliat, care să includă obiective, strategii și acțiuni specifice pe termen scurt și lung. Fii capabil să te adaptezi planului pe măsură ce afacerea evoluează.
 9. Gestionarea timpului și prioritizarea: Fiind antreprenor, vei avea multe sarcini și responsabilități. Învață să gestionezi eficient timpul și să prioritizezi activitățile cheie.
 10. Rămâi perseverent și pasionat: Antreprenoriatul este o călătorie dificilă, cu provocări și obstacole. Rămâi perseverent și pasionat de visul tău, chiar și în momentele dificile. Fii pregătit să depui efort suplimentar și să depășești obstacolele în calea succesului.

 

 1. Cum definește un antreprenor succesul în antreprenoriat dincolo de a dezvolta o afacere profitabilă?

Un antreprenor definește succesul în antreprenoriat dincolo de a dezvolta o afacere profitabilă prin impactul și relevanța pe care o aduce în societate, inovația și creativitatea pe care o manifestă, satisfacția personală pe care o experimentează, durabilitatea și longevitatea afacerii, precum și autonomia și libertatea în luarea deciziilor.

 

 1. Cum pot colabora instituțiile, companiile și societatea civilă pentru o educație antreprenorială și financiară îmbunătățită în România?

Instituțiile, companiile și societatea civilă pot colabora prin parteneriate strategice, mentorat, resurse educaționale, evenimente tematice, campanii de conștientizare, suport financiar și schimb de experiență pentru o educație antreprenorială și financiară îmbunătățită în România.

 

 1. Care sunt cele mai frecvente erori în gestionarea resurselor financiare de către tinerii din România?

Cele mai frecvente erori în gestionarea resurselor financiare de către tinerii din România includ:

 1. Lipsa unui buget: Mulți tineri nu își stabilesc un buget detaliat pentru a-și gestiona veniturile și cheltuielile. Aceasta poate duce la cheltuieli excesive și la dificultăți în economisirea banilor.
 2. Cheltuieli impulsive: Tinerii pot cădea în capcana cheltuielilor impulsive, cumpărând lucruri pe care nu le au nevoie sau pe care nu și le pot permite cu adevărat. Aceasta poate duce la acumularea de datorii și la dificultăți în gestionarea finanțelor personale.
 3. Lipsa unei planificări pentru economisire: Mulți tineri nu își fac un plan pentru economisirea banilor. Fără o strategie de economisire, este posibil să nu se reușească acumularea unei sume de bani pentru obiective pe termen lung, cum ar fi achiziționarea unei locuințe sau pregătirea pentru pensionare.
 4. Utilizarea excesivă a cardurilor de credit: Tinerii pot fi tentați să utilizeze excesiv cardurile de credit, fără să țină cont de capacitatea lor de a rambursa datoriile. Aceasta poate duce la îndatorare excesivă și la plata unor dobânzi mari.
 5. Neglijarea educării financiare: Mulți tineri nu își dedică timp pentru a se educa în privința finanțelor personale. Lipsa cunoștințelor financiare îi poate expune la riscuri și poate duce la luarea deciziilor financiare nepotrivite.

Este important ca tinerii să fie conștienți de aceste erori și să își dezvolte abilități de gestionare a resurselor financiare pentru a-și asigura stabilitatea financiară pe termen lung.

 

 1. Când ar fi momentul oportun pentru tineri de a dezvolta un plan financiar, pentru a economisi sau pentru a investi banii câștigați?

Momentul oportun pentru tineri de a dezvolta un plan financiar, de a economisi și de a investi banii câștigați poate varia în funcție de circumstanțele individuale și obiectivele financiare. Cu toate acestea, iată câteva puncte de referință generale:

 1. La începutul vieții profesionale: De îndată ce un tânăr începe să câștige un venit regulat, este indicat să își dezvolte un plan financiar. Aceasta poate implica stabilirea unui buget, economisirea unei sume fixe în fiecare lună și identificarea obiectivelor financiare pe termen scurt și lung.
 2. Înainte de a lua decizii importante: Dacă un tânăr se pregătește să facă achiziții majore, cum ar fi achiziționarea unei locuințe sau a unui automobil, este important să dezvolte un plan financiar înainte de a lua aceste decizii. Acest lucru poate ajuta la evaluarea capacității de a face față costurilor asociate și la identificarea celor mai bune strategii de economisire și finanțare.
 3. În timpul perioadelor de creștere economică: Perioadele de creștere economică pot oferi oportunități favorabile de a investi banii câștigați. Tinerii pot considera să aloce o parte din venitul lor pentru a investi în diverse instrumente financiare, cum ar fi acțiuni, fonduri mutuale sau proprietăți imobiliare. Este important să se consulte cu un specialist financiar sau să se obțină educație financiară adecvată înainte de a lua astfel de decizii.
 4. Odată cu stabilirea unui venit constant și o situație financiară solidă: Pe măsură ce tinerii câștigă mai multă experiență în carieră și își construiesc o situație financiară mai stabilă, ar fi oportun să dezvolte un plan financiar mai sofisticat. Acesta poate implica strategii avansate de economisire, investiții și gestionare a riscului pentru a-și atinge obiectivele financiare pe termen lung.

În final, dezvoltarea unui plan financiar și luarea deciziilor legate de economisire și investiții ar trebui să fie adaptate la nevoile și circumstanțele individuale ale fiecărui tânăr. Este recomandat să se consulte cu un specialist financiar pentru a primi sfaturi personalizate în funcție de situația financiară și obiectivele individuale.

 

 1. Cum se pot promova inițiativele antreprenoriale și responsabilitatea financiară în rândul tinerilor din Generația Z?

Promovarea inițiativei antreprenoriale și responsabilității financiare în rândul tinerilor din Generația Z poate fi realizată prin educație financiară în școli, oferirea de mentori și modele de succes, programe de internship și stagii, organizarea de evenimente și competiții antreprenoriale, acces la resurse și finanțare, precum și promovarea mentalității antreprenoriale.

 

 1. Ce bune practici ar trebui să vedem mai des aplicate în România în ceea ce privește antreprenoriatul, economisirea și investițiile?

Bunele practici pe care ar trebui să le vedem mai des aplicate în România în ceea ce privește antreprenoriatul, economisirea și investițiile includ facilitarea înființării de afaceri, promovarea educației financiare și antreprenoriale, colaborarea între sectorul public și privat și stimulente fiscale pentru economisire.

 

 1. Ce sfaturi și recomandări pot primi studenții interesați de dezvoltarea unei afaceri în România?

Sfaturi pentru studenții interesați de dezvoltarea unei afaceri în România:

 1. Educați-vă în domeniul antreprenoriatului și afacerilor.
 2. Identificați oportunități și idei de afaceri inovatoare.
 3. Elaborați un plan de afaceri detaliat.
 4. Căutați mentori și sfaturi de la profesioniști în domeniu.
 5. Testați și validați ideea și modelul de afaceri.
 6. Accesați resurse și finanțare potrivite.
 7. Creați o rețea de contacte și colaborați cu alți antreprenori.

 

4. Concluzii și Propuneri

După discuția avută în cadrul evenimentului nr. 24: “Start-up: De ce este nevoie de educație antreprenorială și financiară în România?”, se poate concluziona că este esențial să se promoveze și să se dezvolte antreprenoriatul și educația financiară în rândul tinerilor din România. Prin furnizarea unei educații adecvate și a instruirii necesare, sprijinind accesul la resurse și finanțare, facilitând colaborarea și creând un mediu de afaceri favorabil, se poate stimula dezvoltarea de afaceri inovatoare și responsabile din punct de vedere financiar. De asemenea, promovarea dialogului între mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă este crucială pentru a construi un ecosistem de afaceri durabil și pentru a maximiza impactul inițiativelor antreprenoriale în România.

 

Debate · Create · Inspire