Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Comunicat de presă: Schimbare partener proiect INSPIRE

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

Anunțăm schimbarea structurii parteneriale prin înlocuirea P1 – Younique Advisers SRL cu P1 – COMPA SA, astfel proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este implementat de către Idea Perpetua SRL (P0) împreună cu COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) în perioada 14.10.2020 – 31.07.2021 și 01.10.2021 – 13.12.2022 și are ca scop optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.

Proiectul vizează următoarele măsuri pentru facilitarea tranziției studenților din sistemul educațional în mediul profesional:

 • Dezvoltarea unui think-tank de dialog constant între profesori, studenți și angajatori pentru adresarea nevoilor curente și viitoare ale pieței muncii;
 • Realizarea de parteneriate între instituții universitare, companii private și organizații de cercetare-inovare cu scopul organizării de stagii de practică pentru studenți;
 • Derularea unui program de orientare și consiliere profesională a studenților în vederea stabilirii direcției profesionale optime pentru 325 de studenți;
 • Derularea unui program de mentorat pentru sprijinirea dezvoltării personale și profesionale pentru 325 de studenți;
 • Organizarea și derularea de stagii de practică pentru 325 de studenți la parteneri și potențiali angajatori relevanți;
 • Organizarea și derularea a 6 workshop-uri tip master-class de dezvoltare personală a studenților pe teme relevante pentru piața muncii cu accent pe componenta practică;
 • Organizarea și derularea a 12 workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice ale studenților relevante pentru piața muncii cu accent pe componenta practică;
 • Organizarea și derularea unui program de cursuri de inițiere în antreprenoriat autorizate ANC pentru 240 de studenți;
 • Organizarea și derularea unui program de training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată pentru 100 de studenți;
 • Organizarea și derularea unei competiții cu premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional;
 • Oferirea de consultanță în antreprenoriat pentru 50 de studenți care vizează deschiderea unei afaceri reale în viitorul apropiat;
 • Dezvoltarea și actualizarea unei comunități virtuale pentru facilitarea accesului studenților pe piața muncii și comunicarea coordonată universități-studenți-angajatori;
 • Plasarea a 130 de studenți pe piața muncii prin identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților și propunerea de candidați pentru interviu în vederea angajării;
 • Organizarea unui dezbateri naționale cu implicarea stakeholderilor relevanți privind statutul studentului absolvent pe piața muncii;
 • Publicarea unui ghid de bune-practici privind tranziția eficientă a studentului din sistemul de învățământ superior în mediul profesional;
 • Organizarea unui workshop diseminare, transfer și valorificare bune-practici pentru stakeholderi relevanți;

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro