Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Eveniment Think-Tank: Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional?

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Miercuri, 23.11.2022, în intervalul orar 17:00 și 18:00  are loc evenimentul Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional? din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

 • 17:00 – 17:05 | Introducere
 • 17:05 – 17:50 | Intervenție Luciana Baicea, Project Manager Mind Architect
 • 17:50 – 17:55 | Întrebări și răspunsuri
 • 17:55 – 18:00 | Concluzii

Evenimentul se derulează în format online prin intermediul Google Meet. Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE, informațiile complete cu privire la locul de derulare / link-ul de conectare vor fi transmise către persoanele înregistrare în ziua evenimentului.

Link de înscriere:

Evenimentul are drept scop sincronizarea aptitudinilor și competențelor studenților cu cerințele angajatorilor în vederea valorificării potențialului studenților pe piața muncii.

Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional? urmărește construirea unei discuții structurate despre dezvoltarea și importanța abilităților de comunicare în mediul profesional considerând următoarele teme specifice:

 • Cum ne dăm seama dacă suntem buni comunicatori?
 • Ce tehnici pot aplica studenții pentru optimizarea procesului de comunicare?
 • De ce este important să fii asertiv în comunicarea personală și profesională?
 • Când este important să asculți și când este important să vorbești în comunicare?
 • Cum se folosesc tehnicile de persuasiune sau influență pozitivă în comunicare?
 • Cum se poate educa sau antrena limbajul corpului pentru o comunicare eficientă?
 • Ce tehnici de negociere ar putea fi utilizate de studenți în comunicare?
 • Cum poate îmbunătăți ascultarea activă procesul de comunicare?
 • Cum poate sprijini inteligența emoțională comunicarea personală sau profesională?
 • De ce este importantă preluarea și implementarea feedback-ului în comunicare?
 • Cum poți utiliza comunicarea pentru coordonarea eficientă a echipelor?

 

Speaker invitat:

 • Intervenție Luciana Baicea, Project Manager Mind Architect

 

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

 

Evenimentul se derulează în format online prin intermediul Google Meet. Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE.

 

Debate · Create · Inspire