Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 18: „Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a avut ca scop prezentarea instrumente pentru îmbunătățirea abilității de comunicare a studenților. Aspectele de comunicare prezintă interes deosebit pentru studenți, fiind la începutul vieții profesionale sau academice necesită o formare mai accentuată asupra laturii de comunicare pentru a putea interacționa cu persoane cu trăsături diverse, background-uri diverse și aflate în poziții profesionale diverse. Studenții prezintă interes, în general, pentru temele de comunicare pentru că îi ajută în activități de public speaking, pentru prezentarea proiectelor lor, pentru dezvoltarea mediului social, în aspecte de comunicare profesională etc. Pentru o mai bună înțelegere a tematicii abordate a fost invitată Luciana Baicea, Project Manager în echipa Mind Arhitect, care prezintă expertiză suficientă pentru a putea disemina informații, resurse și tehnici valoroase pentru îmbunătățirea comunicării. Transmiterea și fundamentarea informațiilor discutate către participanți s-a realizat prin implicarea acestora în sesiuni intensive de tip Q&A (întrebări și răspunsuri), exemple concrete, studii de caz și interacțiuni directe cu aceștia. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 18: „Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional?” au vizat înțelegerea importanței comunicării, și indirect importanța dezvoltării personale a abilităților transversale ce pot fi utilizate în medii diverse (academic, profesional, social etc.). Prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la sesiuni de întrebări și răspunsuri prin care studenții participanți și-au putut rezolva nelămuririle existente privind tehnicile și instrumentele ce pot fi aplicate pentru dezvoltarea comunicării, dar și la implicarea directă a acestora în definitivarea discursului informațional prin împărtășirea de exemple concrete și implicații practice a comunicării în viața acestora. În plus, evenimentul a vizat drept obiectiv sincronizarea aptitudinilor și competențelor studenților cu cerințele angajatorilor în vederea valorificării potențialului studenților pe piața muncii.

 

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 18: „Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional?” s-a realizat cu prezența online ale participanților. Evenimentul a fost organizat în format online cu ajutorul platformei Google Meet. Studenții participanți au putut învăța din experiența invitatei, Luciana Baicea, Project Manager în echipa Mind Arhitect, și au participat activ la discuție cu întrebări.

Printre subiectele discutate cu invitata se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de îmbunătățirea comunicării și instrumentele pe care studenții le pot utiliza pentru a-și îmbunătății abilitățile de comunicare în contexte divers. Astfel, evidențiem următoarele aspecte:

 1. Cum ne dăm seama dacă suntem buni comunicatori?

Ascultarea activă îți poate aduce beneficiul unor relații autentice, bazate pe respect reciproc, înțelegere mutuală și o comunicare mai eficientă. Te ajută atât în viața profesională unde poți evita erori de comunicare, cât și în viața personală în calitatea relațiilor cu cei dragi. După cum știm foarte bine, comunicarea merge în ambele direcții: dinspre tine, dar și înspre tine. Suntem mereu ca niște stații de emisie-recepție în interacțiunile cu ceilalți și nu poți spune că ești eficient doar dacă emiți. Trebuie să știi să și recepționezi.

 

 1. Ce tehnici pot aplica studenții pentru optimizarea procesului de comunicare?

Cele mai utilizate tehnici pentru optimizarea procesului de comunicare sunt:

 • Faci contact vizual suficient de mult și încadrezi cealaltă persoana
 • Adresează întrebări deschise
 • Nu judeca, nu îți impune punctul de vedere, nu reacționa impulsiv
 • Fii „pe recepție” la non-verbal
 • Nu întrerupe
 • Oamenii nu vor ține minte ce le-ai spus, ci cum i-ai făcut să se simtă

 

 1. De ce este important să fii asertiv în comunicarea personală și profesională?

Atunci când comunici asertiv, îți exprimi opinia fără a-i judeca pe ceilalți, în cazul în care gândesc diferit de tine. Pe termen lung, comunicarea asertivă întărește relațiile profesionale și reduce stresul conflictual. În același timp, te ajută să spui un „nu” convingător, dar politicos, iar acest lucru te va ajuta să eviți supraîncărcarea programului de lucru și va promova menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea personală.

 

 1. Cum se folosesc tehnicile de persuasiune sau influență pozitivă în comunicare?

Persuasiunea este, în definitiv, un motor al creșterii, al dezvoltării noastre ca indivizi. Diferențele care există de la o ființă umană la alta sunt atât cele care ne generează singurătatea, cât și cele care ne fac să ne dorim apropierea de ceilalți, pentru a ne completa, pentru a învăța tocmai din ceea ce nu deținem ca indivizi. Imaginați-vă o discuție cu identicul vostru: aceeași experiență de viață, același set de valori, aceleași gânduri la modul absolut, desigur utopic. Orice discuție ar fi de prisos pentru că deja fiecare știe ceea ce identicul lui urmează să spună sau să gândească. Acum imaginați-vă o discuție între două persoane cu viziuni diferite, care refuză să abandoneze modul propriu în care văd situația aflată în discuție. În acest al doilea caz, conflictul sau alegerea de a întrerupe discuția sunt singurele variante posibile. Dezvoltarea, educația, creșterea noastră ca indivizi nu se poate face decât în relație cu celălalt. Persuasiunea intervine în relație ca o forță coezivă, forța de a face schimb de discursuri, de raționamente, de emoții astfel încât să se obțină un total sau parțial consens, iar relația să devină constructivă, să genereze evoluția celor care o compun.

 

 1. Ce tehnici de negociere ar putea fi utilizate de studenți în comunicare?

Cele mai cunoscute tehnici de negociere sunt:

 1. Tehnica “uliul si porumbelul” sau “baiat bun – baiat rau”
 2. Tehnica eludarii
 3. Tehnica: Este important pentru mine!
 4. Tehnica gambitului
 5. Tehnica “lipsa de imputernicire”
 6. Tehnica dominarii discutiilor
 7. Tehnica efectuarii sau evitarii efectuarii primei oferte
 8. Tehnica folosirii timpului
 9. Tactica tergiversarii
 10. Tehnica paraverbalului
 11. Tehnica apelului la simturi
 12. Tehnica stimularii si urmaririi
 13. Tehnica – “asta-i tot ce am”
 14. Tehnica  lui Colombo
 15. Tehnica escaladarii
 16. Tehnica politetii exagerate
 17. Tehnica intrebarilor introductive

 

 1. Cum poate îmbunătăți ascultarea activă procesul de comunicare?

Unul dintre cele mai importante beneficii ale ascultării active constă în formarea relațiilor bazate pe conexiune autentică. Atunci când îl ascultăm activ pe celălalt, pentru a-l înțelege, pentru a afla care sunt emoțiile, nevoile, punctele sale de vedere, viziunea pe care o are asupra unei situații și asupra vieții în general, ne dăm răgazul de a-l cunoaște. Ascultarea activă este o calitate care ne ajută să avem și relații profesionale mai bune. Odată ce învățăm să fim deschiși la punctele de vedere ale celorlalți, deși, în mod normal, am fi mai reticenți, ne creștem șansele de a descoperi idei valoroase în ceea ce au de spus colegii noștri.

 

 1. De ce este importantă preluarea și implementarea feedback-ului în comunicare?

Feedback-ul nu numai că stimulează schimbarea, ci îi implică și pe angajați. Managerii și angajații sunt mai fericiți, mai implicați, iar productivitatea și moralul lor sunt mai mari. A fi capabil să oferi feedback celorlalți împuternicește angajații, încurajează inovația și promovează creșterea. Este mai probabil ca angajații să găsească idei noi sau să accepte noi provocări atunci când sunteți dispus să le oferiți feedback.

 

4. Concluzii și Propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 18: „Power-up: Cum pot dezvolta competențele de comunicare în mediul profesional?” au putut fi identificate informații, tehnici, instrumente și resurse esențiale pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare. Abilitățile de comunicare prezintă interes în continuă dezvoltare, atât în rândul studenților, cât și în rândul profesioniștilor din domenii diverse. Considerând această tendință ascendentă, precum și popularitatea viitoare estimată a acestui segment se poate propune introducerea unor activități de îmbunătățire a comunicării (ateliere, cursuri etc.) la nivel universitar, pre-universitar sau la nivelul angajatorilor.

 

Debate · Create · Inspire