Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 5: „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus abordarea unei tematici potrivite pentru susținerea unei dezbateri online, cu invitarea a două persoane experte din domeniul mentoratului și coaching-ului care pot răspunde întrebărilor studenților cu profiluri de studii diferite. În același timp, invitarea unor experți în domeniu ajută considerabil la dezvoltarea unei viziuni complete cu privire la temele discutate, facilitând astfel procesul studenților de dezvoltare personală și profesională. Evenimentul nr. 5 debutează cu intervenția Profesorului universitar dr. Paul Marinescu -conducător de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Mentor, urmată de o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri, iar apoi intervenția lui Sinclair Stevenson – Assessor, Coach în cadrul Sinclair Leadership Assessment Limited UK. Intervenția domnului profesor univ. dr. Paul Marinescu se finalizează cu o simulare a unei sesiuni de mentorat cu ajutorul unui joc de rol, pe durata căruia participanții au intervenit pentru a clarifica diverse aspecte. Pe baza acestor discuții, studenții au avut posibilitatea de a cunoaște mai bine activitatea de mentorat și ce implică aceasta, rezultatele evenimentului fiind cuantificate prin dorința studenților de a căuta și participa la sesiuni de mentorat pentru dezvoltarea lor personală. Speaker-ul nr. 2, Sinclair Stevenson, a clarificat delimitarea dintre activitatea de mentorat și cea de coaching și cum poate contribui aceasta la dezvoltarea profesională a studenților, urmărind derularea unei sesiuni de coaching de tip joc de rol cu participarea unor studenți din audiență. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 5 „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională?” au vizat familiarizarea studenților cu activitățile de mentorat pentru dezvoltarea personală și activitățile de coaching pentru dezvoltarea profesională. În același timp, prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la simularea unei sesiuni de mentorat și de coaching cu ajutorul invitațiilor, ceilalți participanți fiind direct implicați în dezbatere, astfel primind răspuns de la experți la întrebările lor.

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 5 „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională?” a fost împărțit în două intervenții, cea a domnului Prof. univ. dr. Paul Marinescu și a lui Sinclair Stevenson, fiecare urmate de mici sesiuni de întrebări/răspunsuri și de un joc de rol atât pentru partea de mentorat cât și pentru partea de coaching. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte diferite de discuție cu scopul de a familiariza participanții despre activitățile de mentorat și coaching, urmărind dezbaterea următoarelor teme specifice:

De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională?

Un mentor este persoana care te încurajează , sfătuiește și sprijină în evoluția personală. În același timp el îți poate oferi asistență practică pentru a te asigura că ai posibilitatea să-ți atingi obiectivele de dezvoltare personală. Pe de altă parte, un coach este o persoană care te ajută să îți descoperi potențialul prin facilitarea dezvoltării, creșterea standardului de performanță și a capacității de schimbare a modelului de comportament și gândire.

Ce reprezintă dezvoltarea personală și de ce este importantă pentru toți studenții, indiferent de specializarea pe care o urmează?

Conceptul de dezvoltare personală cunoscut și sub denumirea de evoluție personală cuprinde totalitatea activitățiilor formale sau informale și a experiențelor, care au drept scop îmbunătățirea stării de conștientizare, descoperirea talentelor, dezvoltarea abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și realizarea aspiraților personale. Această dezvoltare personală este importantă pentru orice student, indiferent de specializarea acestuia, deoarece vizează identificarea propriilor motivații și obiective de urmat în viață.

Care este profilul unui mentor de succes și cum pot studenții să identifice mentorul potrivit pentru dezvoltarea lor personală?

Un mentor trebuie să dețină o personalitate bine cristalizată, o bază sigură ce se reflectă într-o imagine de sine pozitivă transpusă în relațiile constructive stabilite cu participanții la programul de mentorat, astfel mentorul ar trebui să:

  • Comunice cu ușurință cu ceilalți participanți;
  • Cunoască posibilitățile și limitele de care dispune;
  • Cunoască drepturile și să știe să le folosească;
  • Să fie optimist, activ, încrezător în propriile forțe;
  • Să nu se lase descurajat de eșecuri;
  • Își asume responsabilitatea pentru acțiunile sale;
  • Își exprime propriile opinii;
  • Nu dea dovadă de complexe față de ceilalți;
  • Accepte schimbările și să fie dispus să învețe;

Care sunt sfaturile unui mentor pentru studenții care caută o direcție în dezvoltarea personală?

La acest subiect, invitații au precizat faptul că studenții trebuie să se pună pe ei înșiși pe primul plan, să își stabilească care este cea mai mare provocare pe plan personal. De asemenea invitații au specificat faptul că studenții ar trebui să apeleze la un mentor care să se potrivească tipului de activități pe care aceștia vor să le îndeplinească pe plan personal și să realizeze un plan clar și concis despre metoda de dezvoltare personală.

Cum poate obține un student direcție în dezvoltarea personală cu ajutorul unei sesiuni de mentorat?

Pentru realizarea unei direcții corespunzătoare pe partea de dezvoltare personală în cadrul unei sesiuni de mentorat trebuie să se urmeze o diagramă care cuprinde: obiective, realitate, opțiune și acțiune. În cadrul sesiunii de mentorat, participanții identifică aceste 4 componente și modul în care pot fi aplicate pe abilitățile care sunt dorite a fi dezvoltate.

Ce reprezintă procesul de coaching și cum poate un coach să influențeze pozitiv dezvoltarea profesională a tinerilor profesioniști?

Procesul de coaching este reprezentat de mai multe ședințe de coaching care pornesc de la ceea ce își dorește fiecare persoană – obiectivul. Este necesar ca el să fie cât mai aliniat cu valorile personale, adică să fie suficient de important încât să merite să investești în el. Un coach susține participantul pentru a formula obiective inteligente, dar fără a le impune. De asemenea, participantul decide dacă vrea să schimbe obiectivul de la o ședință la alta în momentul în care realizează că a descoperit un obiectiv mai profund sau pentru lungă durată.

Evenimentul de tip Think-Tank s-a încheiat cu un joc de roluri care să simuleze o sesiune de mentorat și una de coaching între invitații de la acest eveniment și studenții participanți. Prin acest joc de roluri invitații au pus întrebările necesare pentru a exemplifica câteva obiective pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților care s-au implicat în dezbatere.

4. Concluzii și propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 5 „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională?” pot fi identificate anumite arii de intervenție pentru care se pot dezvolta acțiuni concrete de rezolvare sau pentru care se pot organiza discuții ulterioare în vederea extinderii procesului de dezvoltare personală și profesională.

Mentorat la nivel Universitar

Introducerea de sesiuni de mentorat la nivel universitar în vederea susținerii eforturilor de trecere a cunoștințelor predate către studenți, pentru accelerarea dezvoltării personale ai acestora și sporirea angajabilității pe baza abilităților formate. Activitatea de mentorat poate fi introdusă prin informarea directă, personală și individuală a studenților, neavând caracter obligatoriu, putând fi introdusă și cu caracter obligatoriu în cadrul structurii programării universitare sau oferită opțional cu alocarea unui număr de credite.

Alocarea de mentori universitari

În cadrul perioadei de studii universitare studenților li se poate propune repartizarea către un mentor pentru facilitarea tranziției lor de la fluxul de lucru în cadrul studiilor medii la cel de studii superioare, în final realizând tranziția la trepte academice superioare sau la viața activă prin angajare. Mentorul trebuie să faciliteze dezvoltarea personală și profesională a studenților, oferind răspuns întrebărilor acestora. Astfel, se poate propune introducerea unui flux continuu de comunicare între mentorii alocați și mentee. Ca alternativă pentru alocarea de mentori universitari se pot organiza sesiuni periodice de discuții cu mentori cu privire la dezvoltarea personală.

Assessment sau coaching în mediu privat

Introducerea de sesiuni de assessment sau coaching la nivelul operatorilor economici pentru a susținere formarea de buni profesioniști și de a accelera procesul de dezvoltare profesională. Sesiunile de assessment oferă informații cuprinzătoare cu privire la treptele de promovare cele mai optime pentru angajații evaluați, iar sesiunile de coaching oferă un suport concret în dezvoltarea profesională a angajaților sau de inducție a acestora în cultura organizațională. 

Debate · Create · Inspire