Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Eveniment Think-Tank: Level-up: Cum dezvolt și păstrez o reputație credibilă?

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Joi, 14.04.2022, în intervalul orar 18:00 și 19:00  are loc evenimentul Level-up: Cum dezvolt și păstrez o reputație credibilă? din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

 • 18:00 – 18:05 | Introducere
 • 18:05 – 18:50 | Intervenție Mihaela Noroc, autor The Atlas of Beauty
 • 18:50 – 18:55 | Întrebări și răspunsuri
 • 18:55 – 19:00 | Concluzii

Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, urmând ca link-ul de acces să fie comunicat pe email în ziua evenimentului. Înscrierile se realizează pe link-ul de mai jos, urmând ca pe data de 14.04.2022 să fie transmis pe email link-ul de acces în cadrul evenimentului online:

Link înscriere:

Evenimentul are drept scop abordarea aspectelor de etică profesională și deontologie necesare studenților în vederea menținerii unei reputații credibile și a unui brand personal sustenabil pe piața muncii.
Level-up: Cum dezvolt și păstrez o reputație credibilă? urmărește discutarea unor principii corecte de dezvoltare și menținere a reputației.

Speakeri invitați:

 • Mihaela Noroc, autoare The Atlas of Beauty

Pentru tema: “Cum dezvolt și păstrez o reputație credibilă?” dezbaterea urmărește identificarea unui răspuns pentru următoarele întrebări:

 • Care este viziunea asupra proiectului Atlasul Frumuseții?
 • Ce anume a contribuit la recunoașterea internațională a proiectului The Atlas of Beauty?
 • Care sunt principalele provocări în activitatea fotografică internațională?
 • Care sunt cele mai importante motivații și satisfacții ale activității profesionale?
 • Care sunt principiile și valorile care ghidează viața personală și profesională?
 • Cum ar putea studenții aflați la începutul carierei să-și dezvolte o reputație pozitivă?
 • Unde ar trebui studenții să caute exemple, modele și mentori care să-i îndrume în viață?
 • Ce abordări sunt recomandate în construirea unei reputații pozitive sustenabile?
 • Cum se păstrează o reputație credibilă și ce indicatori de succes sunt relevanți?

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Participarea se va realiza prin intermediul platformei Google Meet direct în browser dacă accesezi de pe laptop/desktop sau prin aplicația Google Meet dacă accesezi de pe mobil/tabletă. Accesul nu necesită activarea unui cont și se realizează prin link-ul primit pe email. Verifică toate fișierele email-ului pentru a identifica email-ul cu link-ul de acces, inclusiv fișierele spam sau junk.

Recomandăm accesarea link-ului cu 5 minute înainte de eveniment pentru a evita eventuale dificultăți tehnice.

Debate · Create · Inspire

 

UPDATE

Joi, 14.04.2022, între 18:00 și 19:00 a avut loc evenimentul Level-up: Cum dezvolt și păstrez o reputație credibilă? din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE. Mulțumim celor peste 60 persoane din rândul studenților, reprezentanților ai instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speaker-ului Mihaela Noroc pentru abordarea profesionistă. Înregistrarea video a evenimentului  Level-up: Cum dezvolt și păstrez o reputație credibilă? poate fi vizualizată mai jos: