Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Eveniment Think-Tank: Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Vineri, 17.12.2021, în intervalul orar 17:00 și 18:30  are loc evenimentul Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională? din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

 • 17:00 – 17:05 | Introducere
 • 17:05 – 17:25 | Intervenție Maria Cotoi, Scriitoare & Trainer
 • 17:25 – 17:30 | Întrebări și răspunsuri
 • 17:30 – 18:20 | Joc de rol: stabilire obiective de dezvoltare personală și profesională
 • 18:20 – 18:25 | Întrebări și răspunsuri
 • 18:25 – 18:30 | Concluzii

Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, urmând ca link-ul de acces să fie comunicat pe email în ziua evenimentului. Înscrierile se realizează pe link-ul de mai jos, urmând ca pe data de 17.12.2021 să fie transmis pe email link-ul de acces în cadrul evenimentului online:

Link înscriere:

Evenimentul are drept scop sincronizarea aptitudinilor și competențelor studenților cu cerințele angajatorilor în vederea valorificării potențialului studenților pe piața muncii.
Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?urmărește discutarea și aplicarea unor tehnici dezvoltare personală în vederea identificării identității proprii și pentru setarea corectă a obiectivelor personale și profesionale.

Speakeri invitați:

 • Maria Cotoi – Scriitoare & Trainer

Pentru tema: “Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?” dezbaterea urmărește identificarea unui răspuns pentru următoarele întrebări:

 • Cum arată viața și obiectivele profesionale ale tinerilor și studenților în contextul pandemiei SARS-CoV-2?
 • Cum arată perspectivele de viitor cu privire la viața personală și profesională a tinerilor după finalizarea studiilor?
 • Ce planuri de viitor au sau ar trebui să aibă studenții pe termen scurt? Dar pe termen lung?
 • Cum pot studenții să-și seteze obiective personale și profesionale ambițioase și orientate spre dezvoltare?
 • Care este planul de acțiuni la care un student trebuie să se gândească pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare personală sau profesională?
 • Care sunt strategiile mentale, abilitățile și capacitățile pe care le pot folosi studenții pentru a-și atinge obiectivele?
 • Cum se pot folosi studenții de capacitățile creierului – memorie, creativitate și imaginație – pentru a-și construi un viitor de succes?
 • Cum pot studenții să identifice valorile și convingerile personale și ce resurse pot utiliza pentru dezvoltarea lor personală sau profesională?
 • Cum pot studenții să armonizeze dezvoltarea personală cu dezvoltarea profesională?
 • Cum pot studenții să-și formeze o identitate personală pe baza obiectivelor de dezvoltare?

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Participarea se va realiza prin intermediul platformei Google Meet direct în browser dacă accesezi de pe laptop/desktop sau prin aplicația Google Meet dacă accesezi de pe mobil/tabletă. Accesul nu necesită activarea unui cont și se realizează prin link-ul primit pe email. Verifică toate fișierele email-ului pentru a identifica email-ul cu link-ul de acces, inclusiv fișierele spam sau junk.

Recomandăm accesarea link-ului cu 5 minute înainte de eveniment pentru a evita eventuale dificultăți tehnice.

Debate · Create · Inspire

 

UPDATE

Vineri, 17.12.2021, între 17:00 și 18:30 a avut loc evenimentul Level-up: Ce funcționeză în dezvoltarea personală și profesională? din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE. Mulțumim celor peste 120 persoane din rândul studenților, reprezentanților ai instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speaker-ului Maria Cotoi pentru abordarea profesionistă și completă a discuției despre dezvoltarea personală și profesională. Înregistrarea video a evenimentului Level-up: Ce funcționeză în dezvoltarea personală și profesională? poate fi vizualizată mai jos: