Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 10: „Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus realizarea unui exercițiu practic de către studenții participanți astfel încât aceștia să înțeleagă ce înseamnă dezvoltarea personală și profesională. În același timp, invitarea unui specialist în domeniul dezvoltării personale ajută la crearea unei viziuni complete despre temele discutate. În cadrul evenimentului nr. 10 a fost invitată Maria Cotoi – scriitoare și trainer. În cadrul discuțiilor derulate la evenimentul nr. 10 de Think-Tank, studenții au avut posibilitatea de a cunoaște și a conștientiza principii importante pentru dezvoltarea personală și profesională. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 10 „Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?” au vizat pregătirea studenților participanți prin înțelegere unor lecții importante despre dezvoltarea personală și profesională. Studenții au putut afla de la speaker-ul invitat detalii specifice despre exercițiile pe care le realizează un trainer pentru a susține procesul de dezvoltare personală al participanților. În același timp, prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la o sesiune de întrebări și răspunsuri prin care studenții participanți și-au putut adresa curiozitățile existente în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională.

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 10 „Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?” s-a realizat atât cu participarea fizică a studenților participanți, dar și cu cea online date fiind condițiile socio-economice provocate de pandemia SARS-CoV-2. În cadrul acestui eveniment participanții au descoperit concepte importante despre psihologie ce pot fi aplicate cu succes în procesul de dezvoltare personală și profesională.
În cadrul acestui eveniment participanții au putut participa la un exercițiu de dezvoltare personală și profesională, astfel reușind să le ofere studenților o nouă perspectivă despre propria persoană. Evenimentul s-a încheiat într-o notă optimistă, promovând perseverența încercării de adaptare a proceselor de dezvoltare personală și profesională la programul sau stilul de viață curent al studenților participanți.

 

4. Concluzii și propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 10 „Level-up: Ce funcționează în dezvoltarea personală și profesională?” pot fi identificate anumite arii de intervenție pentru care se pot dezvolta sisteme de măsuri acționabile precum:

  • Introducerea obligatorie a sesiunilor de mentorat sau training în vederea planificării dezvoltării personale și profesionale, coroborate sau în directă relație cu activitățile de consiliere psiho-terapeutică sau profesională, măsurile vizând studenții din învățământul mediu și superior;
  • Creșterea conștientizării importanței dezvoltării personale și profesionale în rândul studenților prin derularea unor campanii de informare la nivel universitar și la nivel de angajatori din domeniul public și privat;
  • Integrarea ședințelor de mediere a dezvoltării personale și profesionale la nivelul angajatorilor publici sau privați, pentru capitalizarea potențialului individual a resurselor umane, dar și pentru motivarea acestora prin asigurarea nevoilor și dorințelor personale prin dezvoltare.

 

Debate · Create · Inspire