Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Eveniment Think-Tank: Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională?

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Joi, 02.06.2022, în intervalul orar 18:00 și 20:00  are loc evenimentul Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională? din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

 • 18:00 – 18:05 | Introducere
 • 18:05 – 18:25 | Intervenție Dorică Chetreanu, formator dezvoltare personală și fondator Asociația „Fii cea mai bună variantă a ta”
 • 18:25 – 18:30 | Întrebări și răspunsuri
 • 18:30 – 18:50 | Liana Prisacariu, Director resurse umane la CONA
 • 18:50 – 18:55 | Întrebări și răspunsuri
 • 18:55 – 19:00 | Concluzii
 • 19:00 – 20:00 | Networking în Muzeul Astra

Evenimentul se derulează în format față în față în Muzeul Astra, Pavilion Multicultural Astra, Sala Auditorium (Str. Pădurea Dumbrava nr. 16, Sibiu). Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE. Evenimentul va fi transmis și în format online.

Link direct de participare (Google Meet):

Evenimentul are drept scop sincronizarea aptitudinilor și competențelor studenților cu cerințele angajatorilor în vederea valorificării potențialului studenților pe piața muncii.
Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională? urmărește discutarea principiilor corecte de realizarea a planurilor de dezvoltare profesională.

Speakeri invitați:

 • Dorică Chetreanu, formator dezvoltare personală și fondator Asociația „Fii cea mai bună variantă a ta”
 • Liana Prisacariu, Director resurse umane la CONA

Pentru tema: “Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională?” dezbaterea urmărește identificarea unui răspuns pentru următoarele întrebări:

 • De ce aspecte trebuie să țină cont studenții în dezvoltarea lor profesională?
 • Cum conștientizezi că este nevoie de o schimbare pe plan profesional?
 • Care sunt etapele de realizarea ale unui plan de dezvoltare profesională?
 • Cum se face o autoevaluare a aptitudinilor și competențelor profesionale?
 • Cum se poate realiza o analiză comparativă a cerințelor angajatorilor?
 • Cum se abordează și selectează oportunitățile de angajare pe piața muncii?
 • Cum funcționează sistemul de cerere și ofertă pe piața muncii?
 • Cum ar arăta o situație win-win între angajat și angajator?
 • Cât de mult este influențată decizia de angajare de potențialul unui angajat?
 • Cum se implică angajatorii în demersul de dezvoltare profesională și personală al angajaților?
 • Ce recomandări au angajatorii pentru prezentarea studenților la un interviu de angajare?
 • Cum ar trebui să-și prezinte studenții profilul profesional în fața angajatorilor?
 • Care sunt modalitățile de a pune în aplicare aptitudinile și competențele ca angajat?

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Evenimentul se derulează în format față în față în Muzeul Astra, Pavilion Multicultural Astra, Sala Auditorium (Str. Pădurea Dumbrava nr. 16, Sibiu). Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE.

 

Debate · Create · Inspire

 

UPDATE

Joi, 02.06.2022, între 18:00 și 20:00 a avut loc evenimentul Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională? din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE. Mulțumim celor peste 60 persoane din rândul studenților, reprezentanților instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speakerilor Liana Prisacariu și Dorică Chetreanu pentru abordarea structurată privind abordările de dezvoltare personală și profesională. Înregistrarea video a evenimentului Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională? poate fi vizualizată mai jos: