Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 14: „Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a avut drept obiectiv organizare unei discuții structurate considerând interacțiunea dintre profesioniști și studenți, respectiv viitorii profesioniști de pe piața muncii. Cei doi speakeri au inițiat studenții în conceptul de professional planning sau planificare profesională, considerând nevoia de gestionare și dezvoltare a carierei. Evenimentul nr. 14 de Think-Tank a avut un scop distinctiv în prezentarea și discutarea cu studenții despre oportunitățile profesionale considerând organizarea unei sesiuni de networking între speakeri invitați, studenți, angajatori în cadrul evenimentului.  Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 14 „Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională?” au vizat transferul de know-how specific privind aspectele de gestionarea și dezvoltare a planificării profesionale de la specialiști din domeniu. În același timp, prin dorința de a realiza un  eveniment tip networking s-a avut în vedere organizarea de tip hibrid (participarea fizică / online a studenților) pentru a putea permite interacțiunea cuprinzătoare a acestora împreună cu speakerii invitați, angajatorii și alți stakeholderi de interes. În acest sens evenimentul a integrat distinctiv o parte de prezentare considerând transferul de cunoștințe de la speakerii invitați către studenți și partea de networking considerând interacțiunea efectivă studenți-stakeholderi.

 

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 14 „Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională?” s-a realizat atât cu participarea fizică a studenților din grupul țintă al proiectului sau cu potențial de a face parte din grupul țintă, dar și cu cea online considerând un transfer extensiv de know-how către stakeholderi interesați prin utilizarea mediului digital. Astfel, evenimentul a fost susținut în format față în față în Muzeul Astra, Pavilionaul Multicultural Astra, Sala Auditorium, dar și în format online cu ajutorul platformei Google Meet. Studenții participanți au putut învăța din experiența invitaților și au participat activ la discuție cu întrebări.

Printre subiectele și temele specifice discutate de invitați se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de opțiunile multilaterale de dezvoltare profesională. Astfel, se pot evidenția următoarele aspecte în urma discuției din cadrul evenimentului nr. 14 de Think-Tank:

 1. De ce aspecte trebuie să țină cont studenții în dezvoltarea lor profesională?

Dezvoltarea personală și profesională sunt două aspecte importante pentru a asigura bunăstarea individuală pe termen scurt, mediu și lung. Angajatul trebuie să știe care sunt punctele lui tari și slabe, care sunt țelurile sale și ce aspecte ar trebui să îmbunătățească pentru a-și atingere țelurile.

 1. Cum conștientizezi că este nevoie de o schimbare pe plan profesional?

Cele mai evidente semne că angajatul are nevoie de o schimbare pe plan profesional sunt gradul de implicare profesională în ceea ce face și lipsa motivației în ceea ce face acesta.

 1. Care sunt etapele de realizare ale unui plan de dezvoltare profesională?

Pentru a realiza un plan de dezvoltare profesională trebuie să se urmeze următoarele etape:

 • Realizarea unei autoevaluări astfel în vederea stabilirii unor obiective realiste de dezvoltare profesională, considerând setarea obiectivelor drept obiective SMART/SMARTER;
 • Explorarea posibilităților, dacă există posibilitatea unei avansări sau dacă există dorința de schimbare a carierei;
 • Conturarea unui plan de acțiune care să te ducă din punctul A în punctul B, stabilindu-se obiective pe termen scurt.
 1. Cum ar arăta o situație win-win între angajat și angajator?

O situație win-win între angajat și angajator este atunci când angajatul este implicat în ceea ce face și crede în acest lucru, iar angajatorul îl recompensează astfel încât angajatul să nu fie nemulțumit de venitul obținut.

 1. Cum se implică angajatorii în demersul de dezvoltare profesională și personală a angajaților?

Angajatorii pun la dispoziție diverse metode specifice pentru a se dezvolta profesional și personal, cum ar fi:

 • Participarea la cursuri și ateliere care îi învață lucruri noi despre domeniul lor de muncă;
 • Participarea la diverse convenții, conferințe și evenimente (evenimente cu speaker motivațional, decernare de premii etc.) unde angajații cunosc specialiști din domeniul lor și devin motivați să învețe noi lucruri legate de industria în care muncesc;
 • Susținerea angajaților în demersurile de obținere a certificatelor profesionale;
 • Participarea la workshop-uri unde angajații își perfecționează abilitățile, având ocazia să facă networking, stabilind legături de afaceri care vor fi de ajutor și pentru companie;
 • Organizarea și participarea la team building-uri desfășurate într-un cadru relaxant, cum ar fi la munte;
 • Implicarea într-un proiect nou la job, unde angajatul poate primi noi responsabilități pentru a-și dezvolta aptitudinile.

 

4. Concluzii și Propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 14 „Level-up: Cum gestionezi un plan de dezvoltare profesională?” au putut fi identificate sfaturi și sugestii pentru tinerii care sunt la început de drum în cariera profesională și cum ar trebui să gândească un plan de dezvoltare profesională.

 

Debate · Create · Inspire