Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Comunicat de Presă: Dezbatere Națională: Statutul studentului absolvent pe piața muncii

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 (11759/13.10.2020)

 

Marți, 30.05.2023, în intervalul orar 15:00 și 17:00 are loc Dezbatarea Națională Statutul studentului absolvent pe piața muncii organizată în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică pentru a identifica problemele întâmpinate de studenții absolvenți în căutarea unui loc de muncă, problemele cu care se confruntă profesorii în pregătirea studenților pentru piața muncii și problemele întâmpinate de angajatori în identificarea de forță de muncă.

Coordonatele evenimentului sunt următoarele:
• Tip eveniment: Dezbatere națională
• Dată: Marți, 30.05.2023
• Interval orar: 15:00 – 17:00
• Locație: Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Aula Avram Iancu Bdv. Victoriei, Nr. 5-7 și Online prin Google Meet
• Participare: Este necesară înregistrarea cu minim 24h înainte de eveniment

• Agendă eveniment:

Panel 1: Care sunt problemele cu care se confruntă studenții și absolvenții în căutarea unui loc de muncă?

– Care este viziunea studenților asupra carierei în proximitatea finalizării studiilor?
– Cât de dificilă este tranziția pe piața muncii pentru un student sau absolvent?
– Ce face un student în momentul în care a adoptat decizia să se angajeze?
– Care sunt criteriile considerate relevante de către studenți pentru angajare?
– Care sunt motivele pentru care studenții decid să părăsească un loc de muncă?
– Care sunt activitățile preferate de studenți de-a lungul pregătirii universitare?
– Ce anume ar schimba studenții la modul de derulare a pregătirii universitare?
– Cum ar descrie studenții un job pe care orice student și l-ar dori să-l păstreze?
– Ce anume ar schimba studenții la modul în care funcționează o companie mare?
– Care sunt soluțiile identificate de studenți pentru un acces facil pe piața muncii?
– Întrebări / Răspunsuri
Panel 2: Care sunt problemele cu care se confruntă profesorii în pregătirea studenților pentru piața muncii?
– Care este viziunea profesorilor asupra pregătirii studenților pentru piața muncii?
– Ce diferențe de viziune există între profesori și studenți privind actul didactic?
– Care sunt provocările cu care se confruntă profesorii de-a lungul anului universitar?
– Care este cauza nesincronizării competențelor studenților cu cerințele pieței muncii?
– Care sunt punctele forte și slabe ale învățământului universitar din România?
– De ce este nevoie de o interconectare mai bună a ciclurilor de învățământ?
– Care sunt principalele componente din mediul universitar ce necesită finanțare?
– Cum ar putea studenții, profesorii și angajatorii să colaboreze fără sincope?
– Ce bune-practici au validat profesorii în consolidarea relației cu studenții?
– Ce soluții propun profesorii pentru facilitarea tranziției studenților pe piața muncii?
– Întrebări / Răspunsuri
Panel 3: Care sunt problemele cu care se confruntă angajatorii în identificarea de forță de muncă?
– Care este viziunea angajatorilor asupra schimbărilor curente pe piața muncii?
– Care sunt trendurile globale pe piața muncii adoptate inclusiv în România?
– Ce particularități importante prezintă studenții aparținând Generației Z?
– Ce se poate face pentru reducerea procentului NEETs în România?
– Care sunt alternativele studenților care nu se adaptează pe piața muncii?
– Care sunt aspectele esențiale vizate la angajarea unui student absolvent?
– Ce ar putea fi îmbunătățit în derularea stagiilor de practică și internship?
– Ce schimbări ar face angajatorii privind sistemul de învățământ universitar?
– Ce rezultate benefice poate avea sistemul de învățământ dual implementat optim?
– Ce soluții propun angajatorii pentru inserția studenților pe piața muncii?
– Întrebări / Răspunsuri

Pentru înregistrare și mai multe detalii puteți accesa pagina web a evenimentului:

Link înscriere:

.

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este implementat de către Idea Perpetua SRL (P0) împreună cu COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) și are ca scop optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.

UPDATE 31.05.2023

Dezbaterea națională Statutul studentului absolvent pe piața muncii s-a derulat în data de 30.05.2023 în Aula Avram Iancu a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, evenimentul fiind organizat de Idea Perpetua SRL (P0), COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) în cadrul proiectului „INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică”. Scopul evenimentului a vizat identificarea problemelor întâmpinate de studenții absolvenți în căutarea unui loc de muncă, problemelor cu care se confruntă profesorii în pregătirea studenților pentru piața muncii și problemelor întâmpinate de angajatori în identificarea de forță de muncă, dar și abordarea de soluții, direcții și perspective privind facilitarea accesului studenților pe piața muncii.

În cadrul evenimentului au participant aproximativ 100 de persoane în format față în față și online din rândul studenților, profesorilor, angajatorilor, precum și alți stakeholderi relevanți: reprezentanți ai universităților, reprezentanți ai asociațiilor studențești, reprezentanți ai ambasadelor străine în România, reprezentanți ai ministerelor relevante, reprezentanți ai instituțiilor de ocupare a forței de muncă, reprezentanți ai societății civile etc.

Mulțumim pentru implicare invitaților speakeri: Cristian Ghiurcă (Uniunea Studenților din România), Vlad Gâmfăleanu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Prof. univ. dr. Raluca Sassu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Conf. univ. dr. Cosmin Tileagă (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Prof. univ. em. Paul Marinescu (Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București), Dragoș Nicolaescu (Visionary Business Consultants), Ana Călugăru (eJobs România), Laurențiu Grobnicu (COMPA SA) și Andrei Luca (Continental Automotive Systems Sibiu).

Mulțumim pentru participare tuturor studenților, cadrelor didactice și reprezentanților CCOC – Centre de Consiliere și Orientare în Carieră (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din București, Academia de Studii Economice București, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea din Oradea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați), angajatorilor (COMPA SA, Continental Automotive Systems Sibiu, NTN-SNR Sibiu, Kromberg & Schubert, Ramira SA), Ambasadei Republicii Moldova în România, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – DG PECU, Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, AMOFM București, AJOFM Bacău, AJOFM Mehedinți, AJOFM Botoșani, AJOFM Hunedoara, AJOFM Ialomița, AJOFM Covasna și ONG-urilor (Asociația Postmodernism Museum)

Mulțumim colegilor noștri de la Idea Perpetua SRL, COMPA SA și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru implicarea în organizarea evenimentului.

Prezentarea conținând concluziile dezbaterii poate fi vizualizată accesând:

 

Înregistrarea video a Dezbaterii Naționale Statutul studentului absolvent pe piața muncii organizată”  organizată în cadrul proiectului „INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică”  poate fi vizualizată mai jos:

Post a Comment