Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Comunicat de Presă: Conferință de închidere proiect INSPIRE

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 (11759/13.10.2020)

 

Vineri, 08.09.2023, în intervalul orar 13:00 și 14:00 are loc Conferința de închidere a proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică. În cadrul evenimentului se va realiza o retrospectivă a obiectivelor realizate, activităților derulate, rezultatelor atinse și indicatorilor îndepliniți, vor fi discutate aspecte privind sustenabilitatea proiectului și se va prelua feedback din partea studenților beneficiari cu privire la impactul proiectului asupra dezvoltării personale și tranziției din mediul educațional în mediul profesional.

Coordonatele evenimentului sunt următoarele:
• Tip eveniment: Conferință
• Dată: Vineri, 08.09.2023
• Interval orar: 13:00 – 14:00
• Locație: Online prin Zoom
• Participare: Este necesară înregistrarea cu minim 24h înainte de eveniment

• Agendă eveniment:

13:00 – 13:10 Introducere și impresii cu privire la proiectul INSPIRE

Daniel Neagoe, Idea Perpetua SRL, Manager proiect

13:10 – 13:15

Introducere și impresii cu privire la proiectul INSPIRE

Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator partener

13:15 – 13:20

Introducere și impresii cu privire la proiectul INSPIRE

Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator partener

13:20 – 13:40

Retrospectivă proiect INSPIRE:

·    Prezentare obiective realizate în cadrul proiectului INSPIRE

·    Prezentare activități derulate în cadrul proiectului INSPIRE

·    Prezentare rezultate atinse în cadrul proiectului INSPIRE

·    Prezentare indicatori îndepliniți în cadrul proiectului INSPIRE

13:40 – 13:45 Sustenabilitate proiect INSPIRE
13:45 – 13: 55 Preluare feedback din partea studenților beneficiari ai proiectului INSPIRE
13:55 – 14:00 Întrebări / Răspunsuri / Concluzii

Pentru a primi link-ul de acces pe e-mail este necesar să te înregistrezi:

Link înscriere:

 

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este implementat de către Idea Perpetua SRL (P0) împreună cu COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) și are ca scop optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.

UPDATE 13.09.2023

Conferința de închidere a proiectului „INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” s-a derulat în data de 08.09.2023 în format online, evenimentul fiind organizat de Idea Perpetua SRL (P0), COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2).

Mulțumim celor peste 80 de persoane din rândul studenților, membrilor echipei proiectului, instituțiilor, profesorilor, partenerilor și angajatorilor care au participat în cadrul conferinței.

În cadrul evenimentului s-a realizat o retrospectivă a obiectivelor realizate, activităților derulate, rezultatelor atinse și indicatorilor îndepliniți, au fost discutate aspecte privind sustenabilitatea proiectului și a fost preluat feedback din partea studenților beneficiari cu privire la impactul proiectului asupra dezvoltării personale și tranziției din mediul educațional în mediul profesional. Obiectivele, rezultatele și indicatorii proiectului „INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” au un grad de realizare de peste 100%.

Prezentare Obiective, Activități, Rezultate, Indicatori Proiect INSPIRE

 

Înregistrarea video a conferinței de închidere a proiectului „INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” poate fi vizualizată mai jos:

 

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este implementat de către Idea Perpetua SRL (P0) împreună cu COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) și are ca scop atins optimizarea tranziției a 427 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.

Post a Comment