Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Comunicat de Presă: Închidere proiect INSPIRE

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 (11759/13.10.2020)

 

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este implementat de către Idea Perpetua SRL (P0) împreună cu COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) și are ca scop atins optimizarea tranziției a 427 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale. 

 

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică s-a derulat în perioada 14.10.2020 – 31.07.2021, 01.10.2021 – 31.12.2021, 01.03.2022 – 31.12.2022, 01.02.2023 – 13.09.2023 și are un grad de îndeplinire de 100% în ceea ce privește scopul, obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii asumați prin cererea de finanțare.

 

Obiectivele Specifice realizate în cadrul proiectului INSPIRE (Grad de îndeplinire: 100%):

OS1: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, a unui context optim de tranziție profesională pentru 427 de studenți din sistemul de învățământ superior fundamentat pe parteneriate sustenabile între instituții universitare, companii private, instituții publice și organizații de cercetare-inovare și pe dialog constant între profesori, studenți și angajatori în cadrul unui think-tank de dezbatere, diseminare, transfer know-how privind soluționarea problemelor privind statutul absolventului pe piața muncii. 

OS2: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, a unui program personalizat de oferire servicii de informare, testare psihometrică pentru orientare profesională, consiliere în carieră și mentorat pentru dezvoltarea personală destinat unui număr de 415 studenți în vederea dobândirii unei direcții profesionale clare și corelate cu competențele și aptitudinile acestora în vederea sporirii relevanței studenților pe piața muncii și pregătirea pentru interacțiunile cu angajatorii din mediul profesional.

OS3: Organizarea și derularea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, de stagii de practică profesională la potențiali angajatori din sectoare economice relevante pentru 400 de studenți din grupul țintă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, în condiții optime de infrastructură tehnică, educațională și profesională ale partenerilor de practică în conformitate cu planul de învățământ universitar și disponibilitatea studenților.

OS4: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, competențelor transversale pentru  411 studenți în vederea corelării cu necesitățile pieței muncii și dezvoltarea personală și profesională a studenților cu accent pe componentele practice prin workshop-uri tip master-class și workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice în spații creative special amenajate pentru participarea interactivă a studenților și motivarea spre demararea unei cariere profesionale.

OS5: Formarea de competențe antreprenoriale, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, pentru 240 de studenți printr-un program de cursuri de calificare tip inițiere în antreprenoriat, traininguri de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată, organizarea de competiții cu premii pentru studenți, precum și motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional, dar și oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților interesați de deschiderea unei afaceri în viitorul apropiat.

OS6: Plasarea pe piața muncii, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, a 168 de studenți prin măsuri specifice de facilitare a accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei profesionale, identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților și comunicarea coordonată universități-studenți-angajatori în mediul online și offline în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă ca urmare a stagiilor de practică în domenii cu accent pe sectoare economice cu potențial competitiv.

 

Indicatorii de Realizare îndepliniți în cadrul proiectului INSPIRE (Grad de îndeplinire: 100%):

Indicator 4S129 – Studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă: 427 studenți

Indicator 4S129.2 – Studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă – Rural: 195 studenți

 

Indicatorii de Rezultat îndepliniți în cadrul proiectului INSPIRE (Grad de îndeplinire: 100%):

Indicator 4S115 – Studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 292 studenți

Indicator 4S115.2 – Studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant – Rural: 139 studenți

Indicator 4S116 – Studenți care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant: 160+ studenți

Indicator 4S116.2 – Studenți care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant – Rural: 70+ studenți

Indicator 4S117 – Studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 100+ studenți

Indicator 4S117.2 – Studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – Rural: 50+ studenți

 

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică a reușit să faciliteze tranziția din mediul educațional în mediul profesional pentru 427 de studenți prin calitate și inovație.

 

Prezentare Obiective, Activități, Rezultate, Indicatori Proiect INSPIRE

Post a Comment