Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Buget de 152.000 RON alocat premiilor pentru studenți

Premii în consultanță specializată (antreprenoriat, management, marketing)

Niveluri de premiere

Level 1

400 lei

Level 2

500 lei

Level 3

600 lei

Categorii de premiere

Cele mai bune propuneri de proiecte

Cele mai creative clipuri de promovare

Cei mai buni candidați la interviu

Cele mai inovative produse

Cele mai bune aplicații/jocuri realizate

Cele mai creative machete printate 3D

Cele mai bune planuri de afaceri

Cele mai performante întreprinderi simulate

Cele mai bune prezentări

Cele mai eficiente planuri de dezvoltare

Cele mai bune discursuri motivaționale

Cele mai creative logo-uri

Cei mai buni vânzători

Cele mai profesioniste CV-uri

Cei mai performanți angajați

Cei mai implicați studenți în activitățile proiectului etc.

Condiții de premiere

Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune

Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1, Level 2 sau Level 3)

Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare

Proiectul depus de student care face obiectul competiției îndeplinește cerințele tehnice detaliate în Brief-ul competiției, iar punctajul obținut în urma evaluării plasează studentul pe lista persoanelor selectate pentru premiere în cadrul Raportului final de evaluare și selectare, în urma soluționării eventualelor contestații ale participanților

Studentul a participat la următoarele activități:

A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate în cadrul proiectului INSPIRE)

A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică derulat în cadrul proiectului INSPIRE)

Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune

Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare

Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1, Level 2 sau Level 3)

Proiectul depus de student care face obiectul competiției îndeplinește cerințele tehnice detaliate în Brief-ul competiției, iar punctajul obținut în urma evaluării plasează studentul pe lista persoanelor selectate pentru premiere în cadrul Raportului final de evaluare și selectare, în urma soluționării eventualelor contestații ale participanților

Studentul a participat la următoarele activități:

A7.1: Curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC (studentul a absolvit cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A7.2: training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată (studentul a absolvit training-ul de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată organizat în cadrul proiectului INSPIRE)

A4.3: Mentorat (studentul a finalizat minim o sesiune de mentorat de dezvoltare personală și profesională de grup derulată în cadrul proiectului INSPIRE)

A6.2: Workshop tip master-class de dezvoltare personală (studentul a absolvit minim un workshop tip master-class organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A6.3: Workshop de dezvoltare competențe tehnice (studentul a absolvit minim un workshop de dezvoltare competențe tehnice organizat în cadrul proiectului INSPIRE)

Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune

Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare

Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1, Level 2 sau Level 3)

Proiectul depus de student care face obiectul competiției îndeplinește cerințele tehnice detaliate în Brief-ul competiției, iar punctajul obținut în urma evaluării plasează studentul pe lista persoanelor selectate pentru premiere în cadrul Raportului final de evaluare și selectare, în urma soluționării eventualelor contestații ale participanților

Studentul îndeplinește următoarele condiții:

A absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere diplomă de licență/master

Are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință de la angajator emisă după absolvirea studiilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la absolvirea studiilor

Metodologie organizare și derulare competiții cu premii

competitie-pentru-studenti-metodologie-floating-image-3
competitie-pentru-studenti-metodologie-floating-image-4

Folosește butonul de mai jos pentru a consulta Metodologia de organizare și derulare Competiții cu premii pentru motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților:

Brief competiție cu premii nr. 14 - Cele mai bune prezentări/ bune proiectări-aplicații-jocuri realizate / creative clipuri de promovare (02.08.2023 - 22.08.2023)

Nivel de premiere

Level 1

Categorie de premiere

 • Categoria 1.1: Cele mai bune prezentări
 • Categoria 1.2: Cele mai bune proiectări/aplicații/jocuri realizate
 • Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de promovare

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 1, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

400 lei / premiu

Număr de premii alocate

15 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1);
 • 2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică derulat în cadrul proiectului INSPIRE)

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic tip prezentare în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 1.1: Cele mai bune prezentări

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu (Exemple orientative de proiecte: Dezvoltarea unui vehicul electric pentru transport, Lansarea pe piață a unui gadget smartwatch, Organizarea unui concurs de gaming profesionist, Organizarea unui spectacol de teatru live online, Înființarea unui centru after-school pentru copiii în risc de abandon școlar, Dezvoltarea unui centru de studiere a comportamentului consumatorului, Derularea unei campanii de împădurire și ecologizare, Derularea unei campanii de conștientizare privind schimbările climatice, Propunerea de îmbunătățiri pentru sistemul educațional, Prezentarea și creșterea conștientizării cu privire la activitatea ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format Microsoft PowerPoint sau Adobe PDF (maxim 10 slide-uri)
 • Respectarea structurii și utilizarea secțiunilor/elementelor framework-ului de proiect practic

Proiect tehnic Categoria 1.2: Cele mai bune proiectări/aplicații/jocuri realizate

 • Teme relevante pentru planurile de dezvoltare (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Dezvoltarea unei aplicații de mobil pentru identificare locuri de parcare, Proiectări CAD de infrastructură, Proiectări ale unor piese inovative, Analize de aerodinamică, Jocuri care abordează teme ale educației financiare, Aplicație de tip gamification pentru căutarea de job-uri sau orice alte proiecte tehnice care ar putea îmbunătăți calitatea vieții pentru potențiali utilizatori sau aduc valoarea adăugată societății).
 • Format PowerPoint, Adobe PDF sau imagine tip .png/.jpg/.tiff (maxim 10 pagini)

Proiect tehnic Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de promovare

 • Teme pentru clipurile de promovare: prezentările se vor încadra în utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui clip de prezentare a unui concept / produs / serviciu / brand (Exemple orientative: De ce să faci parte din proiectul INSPIRE?, De ce să te înscrii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu?, De ce să faci practică la Idea Perpetua SRL? De ce să faci practică la COMPA SA?, Video CV – Nume Prenume sau orice alte teme relevante pentru prezentarea unui concept / produs / serviciu / brand în format video-audio.
 • Format video-audio .mp4/.mkv/.avi
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 02.08.2023
 • Înscriere competiție: 02.08.2023 – 18.08.2023 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 18.08.2023
 • Evaluare: 18.08.2023 – 21.08.2023
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 21.08.2023
 • Depunere eventuale contestații: 21.08.202322.08.2023 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 22.08.2023
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 22.08.2023

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Nicoleta-Elena Silvestru, Idea Perpetua SRL, Responsabil plasare pe piața muncii 3 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 14 – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 02.08.2023 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 14
 • 02.08.2023 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 02.08.2023 – Publicare framework-uri proiecte tehnice INSPIRE
 • 21.08.2023 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 14 INSPIRE
 • 21.08.2023 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii
 • 22.08.2023 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 14 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 13 - Cele mai inovative produse / proiecte / prezentări (02.08.2023 - 22.08.2023)

Nivel de premiere

Level 3

Categorie de premiere

Cele mai inovative produse / proiecte / prezentări

Valoare premii

600 lei / premiu

Număr de premii alocate

10 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 3);
 • Studentul a absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere diplomă de licență/master;
 • Studentul are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin copie Contract Individual de Muncă și Act adițional (unde este cazul) și Extras REVISAL/adeverință emis de angajator după absolvirea studiilor.

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic tip prezentare în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Copie Contract Individual de Muncă – Act adițional (dacă este cazul) și Extras REVISAL/adeverință de la angajator
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

 • Tipuri relevante pentru proiectele tehnice depuse: aplicații web / mobile; jocuri; proiectări CAD; proiecte în domeniul creativ; proiecte cu tematică socială; prezentări; lucrări sau proiecte artistice sau cultural-creative; proiecte tehnice cu diverse domenii de aplicare etc.;
 • Domenii relevante pentru proiectele tehnice depuse: educație / digitalizare / tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu / creație / artă / inginerie / economie etc. (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Realizarea unui joc video cu tematică; Realizarea unei proiectări de pod; Organizarea unui spectacol de teatru live online; Prezentare în detaliu despre implicarea în activități specifice ONG-urilor; Planuri de inovare socială și dezvoltare comunitară; Prezentări de tipul How to …?; Cum să realizezi un manual de brand?; Realizarea unei opere de artă ce abordează teme socio-culturale actuale; Integrarea IoT în mediul universitar; Analiza actuală a mediului socio-economic; sau orice alte teme relevante pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților
 • Format Microsoft PowerPoint, Microsoft Word sau Adobe PDF
 • Minim 4 slide-uri de prezentare
 • Utilizarea de elemente creative, grafice, imagini etc.

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 02.08.2023
 • Înscriere competiție: 02.08.2023 – 18.08.2023 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 18.08.2023
 • Evaluare: 18.08.2023 – 21.08.2023
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 21.08.2023
 • Depunere eventuale contestații: 21.08.2023 – 22.08.2023 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 22.08.2023
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 22.08.2023

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Nicoleta Elena Silvestru, Idea Perpetua SRL, Responsabil plasare pe piața muncii 3 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 13 – <<Nume Prenume>>

 

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 02.08.2023 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 13
 • 02.08.2023 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 02.08.2023 – Publicare framework-uri proiecte tehnice INSPIRE
 • 21.08.2023 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 13 INSPIRE
 • 21.08.2023 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 13 INSPIRE
 • 22.08.2023 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 13 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 12 - Cele mai inovative produse / proiecte / prezentări (07.07.2023 - 31.07.2023)

Nivel de premiere

Level 3

Categorie de premiere

Cele mai inovative produse / proiecte / prezentări

Valoare premii

600 lei / premiu

Număr de premii alocate

50 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 3);
 • Studentul a absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere diplomă de licență/master;
 • Studentul are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin copie Contract Individual de Muncă și Act adițional (unde este cazul) și Extras REVISAL/adeverință emis de angajator după absolvirea studiilor.

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic tip prezentare în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Copie Contract Individual de Muncă – Act adițional și Extras REVISAL/adeverință de la angajator
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

 • Tipuri relevante pentru proiectele tehnice depuse: aplicații web / mobile; jocuri; proiectări CAD; proiecte în domeniul creativ; proiecte cu tematică socială; prezentări; lucrări sau proiecte artistice sau cultural-creative; proiecte tehnice cu diverse domenii de aplicare etc.;
 • Domenii relevante pentru proiectele tehnice depuse: educație / digitalizare / tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu / creație / artă / inginerie / economie etc. (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Realizarea unui joc video cu tematică; Realizarea unei proiectări de pod; Organizarea unui spectacol de teatru live online; Prezentare în detaliu despre implicarea în activități specifice ONG-urilor; Planuri de inovare socială și dezvoltare comunitară; Prezentări de tipul How to …?; Cum să realizezi un manual de brand?; Realizarea unei opere de artă ce abordează teme socio-culturale actuale; Integrarea IoT în mediul universitar; Analiza actuală a mediului socio-economic; sau orice alte teme relevante pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților
 • Format Microsoft PowerPoint, Microsoft Word sau Adobe PDF
 • Minim 4 slide-uri de prezentare
 • Utilizarea de elemente creative, grafice, imagini etc.

Calendar competiție

Publicare competiție: 07.07.2023

Înscriere competiție: 07.2023 – 28.07.2023 (până la ora 18:00)

Analiză eligibilitate: 28.07.2023

Evaluare: 28.07.2023 – 30.07.2023

Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 30.07.2023

Depunere eventuale contestații: 31.07.2023 (până la ora 12:00)

Soluționare eventuale contestații: 31.07.2023

Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 31.07.2023

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Silvestru Nicoleta Elena, Idea Perpetua SRL, Responsabil plasare pe piața muncii 3 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 12 – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 07.07.2023 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 12
 • 07.07.2023 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 07.07.2023 – Publicare framework-uri proiecte tehnice INSPIRE
 • 30.07.2023 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 12 INSPIRE
 • 30.07.2023 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 12 INSPIRE
 • 30.07.2023 – Publicare decizie suplimentare premii
 • 31.07.2023 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 12 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 11 - Cele mai bune proiecte/performante întreprinderi simulate/implicați studenți în activitățile proiectului (25.11.2022 - 28.12.2022)

Nivel de premiere

Level 2

Categorie de premiere

 • Categoria 2.1: Cele mai bune proiecte
 • Categoria 2.2: Cele mai performante întreprinderi simulate
 • Categoria 2.3: Cei mai implicați studenți în activitățile proiectului

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 2, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

500 lei / premiu

Număr de premii alocate

30 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 2);
 • A7.1: Curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC (studentul a absolvit cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A7.2: Training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată (studentul a absolvit training-ul de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată organizat în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A4.3: Mentorat (studentul a finalizat minim o sesiune de mentorat de dezvoltare personală și profesională de grup derulată în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A6.2: Workshop tip master-class de dezvoltare personală (studentul a absolvit minim un workshop tip master-class organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A6.3: Workshop de dezvoltare competențe tehnice (studentul a absolvit minim un workshop de dezvoltare competențe tehnice organizat în cadrul proiectului INSPIRE)

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic tip prezentare în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 2.1: Cele mai bune proiecte

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu (Proiectele pot fi reprezentate de propuneri practice pentru implementarea de proiecte sau de proiecte tehnice realizate efectiv de studentul aplicant din categoriile: Prototipuri de produse, Logo, Afiș de promovare-informare, Manual de brand, Plan de marketing, Website, Plan financiar, Portofoliu financiar, Website de prezentare etc.)
 • Format Microsoft PowerPoint, Excel, Adobe PDF (maxim 10 slide-uri)

Proiect tehnic Categoria 2.2: Cele mai performante întreprinderi simulate

 • Întreprinderi simulate din domenii relevante pentru mediul economic curent (Exemple orientative de proiecte: Restaurante experiențiale în orașe în curs de dezvoltare, Companii IT în zona de AI, automatizare, webdesign etc., Companii de design etc. în domenii diverse precum educație / digitalizare / tehnologie / producție / servicii / cultură / asistență socială / ecologie etc.).
 • Format Word sau Adobe PDF (maxim 10 pagini)
 • Respectarea structurii framework-ului de proiect practic, respectiv pentru descrierea întreprinderii simulate

Proiect tehnic Categoria 2.3: Cei mai implicați studenți în activitățile proiectului

 • Presupune realizarea unui clip (material video-audio) de promovare privind următoarele aspecte: Descrierea activităților la care ai participat în cadrul proiectului INSPIRE, Ce activități ți-au plăcut cel mai mult în cadrul proiectului INSPIRE, Ce aspecte ți-au plăcut cel mai mult la activitățile derulate în cadrul proiectului INSPIRE, Cum ai promova tu activitățile tale favorite din cadrul proiectului INSPIRE, Descrie activitățile la care ți-ar plăcea să participi în viitor în cadrul proiectului INSPIRE
 • Format video-audio .mp4/.mkv/.avi
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 25.11.2022
 • Înscriere competiție: 25.11.2022 – 23.12.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 23.12.2022
 • Evaluare: 23.12.2022 – 27.12.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 27.12.2022
 • Depunere eventuale contestații: 28.12.2022 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 28.12.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 28.12.2022

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 11 – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 25.11.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 11
 • 25.11.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 25.11.2022 – Publicare framework-uri proiecte tehnice INSPIRE
 • 27.12.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 11 INSPIRE
 • 27.12.2022 – Publicare decizie suplimentare premii
 • 28.12.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 11 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 10 - Cele mai bune prezentări/ bune proiectări-aplicații-jocuri realizate / creative clipuri de promovare (25.11.2022 - 28.12.2022)

Nivel de premiere

Level 1

Categorie de premiere

 • Categoria 1.1: Cele mai bune prezentări
 • Categoria 1.2: Cele mai bune proiectări/aplicații/jocuri realizate
 • Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de promovare

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 1, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

400 lei / premiu

Număr de premii alocate

20 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1);
 • A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică derulat în cadrul proiectului INSPIRE)

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic tip prezentare în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 1.1: Cele mai bune prezentări

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu (Exemple orientative de proiecte: Dezvoltarea unui vehicul electric pentru transport, Lansarea pe piață a unui gadget smartwatch, Organizarea unui concurs de gaming profesionist, Organizarea unui spectacol de teatru live online, Înființarea unui centru after-school pentru copiii în risc de abandon școlar, Dezvoltarea unui centru de studiere a comportamentului consumatorului, Derularea unei campanii de împădurire și ecologizare, Derularea unei campanii de conștientizare privind schimbările climatice, Propunerea de îmbunătățiri pentru sistemul educațional, Prezentarea și creșterea conștientizării cu privire la activitatea ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format Microsoft PowerPoint sau Adobe PDF (maxim 10 slide-uri)
 • Respectarea structurii și utilizarea secțiunilor/elementelor framework-ului de proiect practic

Proiect tehnic Categoria 1.2: Cele mai bune proiectări/aplicații/jocuri realizate

 • Teme relevante pentru planurile de dezvoltare (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Dezvoltarea unei aplicații de mobil pentru identificare locuri de parcare, Proiectări CAD de infrastructură, Proiectări ale unor piese inovative, Analize de aerodinamică, Jocuri care abordează teme ale educației financiare, Aplicație de tip gamification pentru căutarea de job-uri sau orice alte proiecte tehnice care ar putea îmbunătăți calitatea vieții pentru potențiali utilizatori sau aduc valoarea adăugată societății).
 • Format PowerPoint, Adobe PDF sau imagine tip .png/.jpg/.tiff (maxim 10 pagini)

Proiect tehnic Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de promovare

 • Teme pentru clipurile de promovare: prezentările se vor încadra în utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui clip de prezentare a unui concept / produs / serviciu / brand (Exemple orientative: De ce să faci parte din proiectul INSPIRE?, De ce să te înscrii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu?, De ce să faci practică la Idea Perpetua SRL? De ce să faci practică la COMPA SA?, Video CV – Nume Prenume sau orice alte teme relevante pentru prezentarea unui concept / produs / serviciu / brand în format video-audio.
 • Format video-audio .mp4/.mkv/.avi
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 25.11.2022
 • Înscriere competiție: 25.11.2022 – 23.12.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 23.12.2022
 • Evaluare: 23.12.2022 – 27.12.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 27.12.2022
 • Depunere eventuale contestații: 28.12.2022 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 28.12.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 28.12.2022

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 10 – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 25.11.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 10
 • 25.11.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 25.11.2022 – Publicare framework-uri proiecte tehnice INSPIRE
 • 27.12.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 10 INSPIRE
 • 27.12.2022 – Publicare decizie suplimentare premii
 • 28.12.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 10 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 9 - Cele mai creative logo-uri / buni vânzători / creative clipuri de promovare (11.10.2022 - 23.10.2022)

Nivel de premiere

Level 2

Categorie de premiere

 • Categoria 2.1: Cele mai creative logo-uri
 • Categoria 2.2: Cei mai buni vânzători
 • Categoria 2.3: Cele mai creative clipuri de promovare

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 2, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

500 lei / premiu

Număr de premii alocate

20 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 2);
 • A7.1: Curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC (studentul a absolvit cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A7.2: Training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată (studentul a absolvit training-ul de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată organizat în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A4.3: Mentorat (studentul a finalizat minim o sesiune de mentorat de dezvoltare personală și profesională de grup derulată în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A6.2: Workshop tip master-class de dezvoltare personală (studentul a absolvit minim un workshop tip master-class organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A6.3: Workshop de dezvoltare competențe tehnice (studentul a absolvit minim un workshop de dezvoltare competențe tehnice organizat în cadrul proiectului INSPIRE)

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Prezentarea proiectului – studentul prezintă proiectul considerând transmiterea coerentă a ideilor calitative din proiectul tehnic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate. Pentru obținerea punctajului în cadrul criteriului 3, studentul înscris în cadrul competiției cu premii trebuie să prezinte proiectul față în față sau online în cadrul evenimentului INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 2.1: Cele mai creative logo-uri

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / inginerie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu etc. (Exemple orientative de proiecte: Redesign al unor logo-uri consacrate, Manual de branding sau re-branding pentru o companie / ONG / asociație, Realizarea de logo-uri utilizând tehnici inovative – Flat design / Negative space / Retro Rubber / Blurred / Sketch / Layered / 3D modelling, Isometric, 3D printing etc., sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format fișier export (Adobe PDF, .png, .jpg) sau fișier editabil (.ai, .eps etc.)
 • Prezentarea logo-ului în cadrul unei prezentări sau manual de brand format Microsoft PowerPoint sau Adobe PDF (maxim 5 slide-uri)
 • Prezentarea față în față sau online în cadrul INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Proiect tehnic Categoria 2.2: Cei mai buni vânzători

 • Teme pentru pitch-urile de vânzare: clipurile vor considera utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui pitch de vânzare a unui concept / produs / serviciu / brand (Exemple orientative: Vânzarea unui asistent virtual AI, Vânzarea unui calculator de ultimă generație, Promovare servicii, Identificarea de investitori pentru proiectul ingineresc dezvoltat, Vânzarea unor servicii financiare / bancare, Vânzarea unui curs de antreprenoriat sau orice alte teme relevante pentru vânzarea unui concept / produs / serviciu / brand în format video-audio).
 • Format video-audio .mp4 sau .mkv
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute
 • Prezentarea față în față sau online în cadrul INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Proiect tehnic Categoria 2.3: Cele mai creative clipuri de promovare

 • Teme pentru clipurile de promovare: prezentările se vor încadra în utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui clip de prezentare a unui concept / produs / serviciu / brand (Exemple orientative: De ce să faci parte din proiectul INSPIRE?, De ce să te înscrii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu?, De ce să faci practică la Idea Perpetua SRL? De ce să faci practică la COMPA SA?, Video CV – Nume Prenume sau orice alte teme relevante pentru prezentarea unui concept / produs / serviciu / brand în format video-audio.
 • Format video-audio .mp4 sau .mkv
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute
 • Prezentarea față în față sau online în cadrul INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 11.10.2022
 • Înscriere competiție: 11.10.2022 – 21.10.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 21.10.2022
 • Prezentare și evaluare proiecte: 22.10.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 22.10.2022
 • Depunere eventuale contestații: 23.10.2022 (până la ora 10:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 23.10.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 23.10.2022

Comisie de jurizare

(actualizat 20.10.2022)

 • Evaluator 1: univ. dr. Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 2: univ. dr. Sorin Toma, Idea Perpetua, Invitat speaker 1
 • Evaluator 3: univ. dr. Paul Marinescu, Idea Perpetua, Invitat speaker 2
 • Evaluator 4: Maria Cotoi, COMPA SA, Invitat speaker 3
 • Evaluator 5: Ing. Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Invitat speaker 4

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 9 – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 11.10.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 9
 • 11.10.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 11.10.2022 – Publicare framework-uri proiecte tehnice INSPIRE
 • 20.10.2022 – Publicare decizie actualizare comisie de jurizare
 • 22.10.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 9 INSPIRE
 • 22.10.2022 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 9 INSPIRE
 • 23.10.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 9 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 8 - Cele mai bune prezentări / eficiente planuri de dezvoltare / bune discursuri (11.10.2022 - 23.10.2022)

Nivel de premiere

Level 1

Categorie de premiere

 • Categoria 1.1: Cele mai bune prezentări
 • Categoria 1.2: Cele mai eficiente planuri de dezvoltare
 • Categoria 1.3: Cele mai bune discursuri

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 1, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

400 lei / premiu

Număr de premii alocate

(actualizat 22.10.2022)

32 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1);
 • A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate în cadrul proiectului INSPIRE);
 • A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică derulat în cadrul proiectului INSPIRE).

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Prezentarea proiectului – studentul prezintă proiectul considerând transmiterea coerentă a ideilor calitative din proiectul tehnic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate. Pentru obținerea punctajului în cadrul criteriului 3, studentul înscris în cadrul competiției cu premii trebuie să prezinte proiectul față în față sau online în cadrul evenimentului INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 1.1: Cele mai bune prezentări

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Dezvoltarea unui vehicul electric pentru transport, Lansarea pe piață a unui gadget smartwatch, Dezvoltarea unei aplicații de mobil pentru identificare locuri de parcare, Organizarea unui concurs de gaming profesionist, Organizarea unui spectacol de teatru live online, Înființarea unui centru after-school pentru copiii în risc de abandon școlar, Dezvoltarea unui centru de studiere a comportamentului consumatorului, Derularea unei campanii de împădurire și ecologizare, Derularea unei campanii de conștientizare privind schimbările climatice, sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format Microsoft PowerPoint sau Adobe PDF (maxim 5 slide-uri)
 • Respectarea structurii și completarea secțiunilor framework-ului de proiect practic
 • Prezentarea față în față sau online în cadrul evenimentului INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Proiect tehnic Categoria 1.2: Cele mai eficiente planuri de dezvoltare

 • Teme relevante pentru planurile de dezvoltare (Exemple orientative de proiecte: Dezvoltare personală orientată spre experimentare culturală, Dezvoltare personală orientată spre acumularea de competențe diverse, Dezvoltare personală orientată spre sprijinirea comunității, Dezvoltare personală orientată spre independența financiară, Dezvoltare personală orientată spre lansarea unui start-up sau orice alte teme care ar putea fi considerate inovative din perspectiva dezvoltării personale.
 • Respectarea structurii și completarea Framework-ului Plan de dezvoltare personală
 • Format Adobe PDF (maxim 3 pagini)
 • Prezentarea față în față sau online în cadrul evenimentului INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Proiect tehnic Categoria 1.3: Cele mai bune discursuri

 • Teme pentru discursuri: prezentările se vor încadra în utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui clip de tipul discurs motivațional / de prezentare (Exemple orientative: Motivarea studenților pentru a face parte din proiectul INSPIRE, Motivarea continuării studiilor universitare la programe de master sau doctorat, Motivarea implicării în activități de voluntariat, Motivarea implicării în activități extra-curriculare în rândul studenților, Motivarea studenților pentru angajare, Motivarea studenților în demersurile antreprenoriale, Motivarea pentru a întreprinde activități sportive sau orice alte teme relevante pentru motivarea studenților spre dezvoltare personală/profesională în format video-audio.
 • Format video-audio .mp4 sau .mkv
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute
 • Prezentarea clip-ului față în față sau online în cadrul evenimentului INSPIRE Camp 2022 din 22.10.2022 la Complex Cheile Cibinului Gura Râului.

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 11.10.2022
 • Înscriere competiție: 11.10.2022 – 21.10.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 21.10.2022
 • Prezentare și evaluare proiecte: 22.10.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 22.10.2022
 • Depunere eventuale contestații: 23.10.2022 (până la ora 10:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 23.10.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 23.10.2022

Comisie de jurizare

(actualizat 20.10.2022)

 • Evaluator 1: univ. dr. Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 2: univ. dr. Sorin Toma, Idea Perpetua, Invitat speaker 1
 • Evaluator 3: univ. dr. Paul Marinescu, Idea Perpetua, Invitat speaker 2
 • Evaluator 4: Maria Cotoi, COMPA SA, Invitat speaker 3
 • Evaluator 5: Ing. Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Invitat speaker 4

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 8 – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 11.10.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 8
 • 11.10.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 11.10.2022 – Publicare framework-uri proiecte tehnice INSPIRE
 • 20.10.2022 – Publicare decizie actualizare comisie de jurizare
 • 22.10.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 8 INSPIRE
 • 22.10.2022 – Publicare decizie suplimentare premii
 • 22.10.2022 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 8 INSPIRE
 • 23.10.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 8 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 7 - Cele mai inovative produse / proiecte / prezentări (05.09.2022 - 30.09.2022)

Nivel de premiere

Level 3

Categorie de premiere

Cele mai inovative produse / proiecte / prezentări

Valoare premii

600 lei / premiu

Număr de premii alocate

50 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 3);
 • Studentul a absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere diplomă de licență/master;
 • Studentul are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin copie Contract Individual de Muncă și Act adițional (unde este cazul) / Extras REVISAL emis de angajator după absolvirea studiilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la absolvirea studiilor.

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Copie Contract Individual de Muncă – Act adițional / Extras REVISAL de la angajator
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

 • Tipuri relevante pentru proiectele tehnice depuse: aplicații web / mobile; jocuri; proiectări CAD; proiecte în domeniul creativ; proiecte cu tematică socială; prezentări; lucrări sau proiecte artistice sau cultural-creative; proiecte tehnice cu diverse domenii de aplicare etc.;
 • Domenii relevante pentru proiectele tehnice depuse: educație / digitalizare / tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu / creație / artă / inginerie / economie etc. (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Realizarea unui joc video cu tematică; Realizarea unei proiectări de pod; Organizarea unui spectacol de teatru live online; Prezentare în detaliu despre implicarea în activități specifice ONG-urilor; Planuri de inovare socială și dezvoltare comunitară; Prezentări de tipul How to …?; Cum să realizezi un manual de brand?; Realizarea unei opere de artă ce abordează teme socio-culturale actuale; Integrarea IoT în mediul universitar; Analiza actuală a mediului socio-economic; sau orice alte teme relevante pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților
 • Format Microsoft PowerPoint, Microsoft Word sau Adobe PDF
 • Minim 4 slide-uri de prezentare
 • Utilizarea de elemente creative, grafice, imagini etc.

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 05.09.2022
 • Înscriere competiție: 05.09.2022 – 25.09.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 26.09.2022
 • Evaluare: 27.09.2022 – 28.09.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 28.09.2022
 • Depunere eventuale contestații: 29.09.2022 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 29.09.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 29.09.2022

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil facilitate cooperare și dialog stakeholderi 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție nr. 7 – <<Nume Prenume>>

 

Notă: Dacă fișierele depășesc 25Mb și nu pot fi atașate la email, se va introduce în e-mail link-ul unde acestea pot fi descărcate sau vizualizate. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 05.09.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 7
 • 05.09.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 05.09.2022 – Publicare template prezentare proiect tehnic INSPIRE
 • 28.09.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 7 INSPIRE
 • 28.09.2022 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 7 INSPIRE
 • 29.09.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 7 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 6 - Cele mai inovative proiecte (18.07.2022 - 05.08.2022)

Nivel de premiere

Level 3

Categorie de premiere

Cele mai inovative proiecte

Valoare premii

600 lei / premiu

Număr de premii alocate

80 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 3);
 • Studentul a absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere diplomă de licență/master;
 • Studentul are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință de la angajator emisă după absolvirea studiilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la absolvirea studiilor.

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Adeverința de angajare conform model
 • Proiectul tehnic în format digital, cu respectarea specificațiilor tehnice

Specificații tehnice proiect

 • Tipuri relevante pentru proiectele tehnice depuse: aplicații web / mobile; jocuri; proiectări CAD; proiecte în domeniul creativ; proiecte cu tematică socială; prezentări; lucrări sau proiecte artistice sau cultural-creative; proiecte tehnice cu diverse domenii de aplicare etc.;
 • Domenii relevante pentru proiectele tehnice depuse: educație / digitalizare / tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu / creație / artă / inginerie / economie etc. (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Realizarea unui joc video cu tematică; Realizarea unei proiectări de pod; Organizarea unui spectacol de teatru live online; Prezentare în detaliu despre implicarea în activități specifice ONG-urilor; Planuri de inovare socială și dezvoltare comunitară; Prezentări de tipul How to …?; Cum să realizezi un manual de brand?; Realizarea unei opere de artă ce abordează teme socio-culturale actuale; Integrarea IoT în mediul universitar; Analiza actuală a mediului socio-economic; sau orice alte teme relevante pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților
 • Format Microsoft PowerPoint, Microsoft Word sau Adobe PDF
 • Minim 4 slide-uri de prezentare
 • Utilizarea de elemente creative, grafice, imagini etc.

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 18.07.2022
 • Înscriere competiție: 18.07.2022 – 01.08.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 01.08.2022
 • Evaluare: 02.08.2022 – 04.08.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 04.08.2022
 • Depunere eventuale contestații: 05.08.2022 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 05.08.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 05.08.2022

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil stagii de practică 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție: Cele mai inovative proiecte – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă clipul video depășește 25Mb și nu poate fi atașat la email, se va introduce în email link-ul unde se poate fi descărcat sau vizualizat. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 18.07.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 6
 • 18.07.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 18.07.2022 – Publicare model adeverință angajare
 • 18.07.2022 – Publicare template prezentare proiect tehnic INSPIRE
 • 04.08.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 6 INSPIRE
 • 04.08.2022 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 6 INSPIRE
 • 05.08.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 6 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 5 - Cele mai bune proiecte practice / prezentări / clipuri de prezentare (11.07.2022 - 27.07.2022)

Nivel de premiere

Level 1

Categorie de premiere

 • Categoria 1.1: Cele mai bune propuneri de proiecte practice
 • Categoria 1.2: Cele mai bune prezentări
 • Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de prezentare

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 1, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

400 lei / premiu

Număr de premii alocate

70 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1);
 • A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate în cadrul proiectului INSPIRE);
 • A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică derulat în cadrul proiectului INSPIRE).

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 1.1: Cele mai bune propuneri de proiecte practice – Descarcă framework 1.1 Proiect practic INSPIRE

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Dezvoltarea unui vehicul electric pentru transport, Lansarea pe piață a unui gadget smartwatch, Dezvoltarea unei aplicații de mobil pentru identificare locuri de parcare, Organizarea unui concurs de gaming profesionist, Organizarea unui spectacol de teatru live online, Înființarea unui centru after-school pentru copiii în risc de abandon școlar, Dezvoltarea unui centru de studiere a comportamentului consumatorului, Derularea unei campanii de împădurire și ecologizare, Derularea unei campanii de conștientizare privind schimbările climatice, sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format Microsoft Word sau Adobe PDF
 • Respectarea structurii și completarea secțiunilor framework-ului de proiect practic

Proiect tehnic Categoria 1.2: Cele mai bune prezentări – Descarcă framework 1.2 Template prezentare proiect tehnic INSPIRE

 • Teme relevante pentru prezentările propuse: prezentările se vor încadra în sfera dezvoltării personale și profesionale a studenților de tipul Cum să …? / How to …? (Exemple orientative: Cum să te pregătești pentru examene?, Cum să te prezinți la un interviu?, Cum să realizezi o aplicație de mobil?, Cum să proiectezi un produs 3D?, Cum să realizezi un website de prezentare?, Cum să realizezi un joc video?, Cum să realizezi un logo?, Cum să realizezi o prezentare publică de impact?, Cum să realizezi o cercetare de piață?, Cum să economisești și să investești? sau orice alte teme care ar putea fi utile pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților.
 • Format Microsoft PowerPoint sau Adobe PDF
 • Număr de slide-uri: între minim 5 slide-uri și maxim 10 slide-uri
 • Utilizarea de elemente creative, grafice, imagini etc.

Proiect tehnic Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de prezentare – Descarcă framework 1.3 Recomandări clip video INSPIRE

 • Teme pentru clipurile de prezentare: prezentările se vor încadra în utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui clip de prezentare a unui concept / produs / serviciu / brand (Exemple orientative: De ce să faci parte din proiectul INSPIRE?, De ce să te înscrii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu?, De ce să faci practică la Idea Perpetua SRL? De ce să faci practică la COMPA SA?, Video CV – Nume Prenume sau orice alte teme relevante pentru prezentarea unui concept / produs / serviciu / brand în format video-audio.
 • Format video-audio .mp4 sau .mkv
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 11.07.2022
 • Înscriere competiție: 11.07.2022 – 21.07.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 21.07.2022
 • Evaluare: 21.07.2022 – 25.07.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 25.07.2022
 • Depunere eventuale contestații: 26.07.2022 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 27.07.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 27.07.2022

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil stagii de practică 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție: <<Denumire categorie>> – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă clipul video depășește 25Mb și nu poate fi atașat la email, se va introduce în email link-ul unde se poate fi descărcat sau vizualizat. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 11.07.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 5
 • 11.07.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 11.07.2022 – Publicare framework-uri proiect tehnic INSPIRE
 • 25.07.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 5 INSPIRE
 • 25.07.2022 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 5 INSPIRE
 • 27.07.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 5 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 4 - Cele mai creative machete printate 3D / bune discursuri motivaționale / eficiente planuri de dezvoltare / bune planuri de afaceri (11.05.2022 - 30.06.2022)

Nivel de premiere

Level 2

Categorie de premiere

 • Categoria 2.1: Cele mai creative machete printate 3D
 • Categoria 2.2: Cele mai bune discursuri motivaționale
 • Categoria 2.3: Cele mai eficiente planuri de dezvoltare
 • Categoria 2.4: Cele mai bune planuri de afaceri

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 2, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

500 lei / premiu

Număr de premii alocate

40 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 2);
 • A7.1: Curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC (studentul a absolvit cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A7.2: Training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată (studentul a absolvit training-ul de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată organizat în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A4.3: Mentorat (studentul a finalizat minim o sesiune de mentorat de dezvoltare personală și profesională de grup derulată în cadrul proiectului INSPIRE)
 • A6.2: Workshop tip master-class de dezvoltare personală (studentul a absolvit minim un workshop tip master-class organizat în cadrul proiectului INSPIRE) SAU A6.3: Workshop de dezvoltare competențe tehnice (studentul a absolvit minim un workshop de dezvoltare competențe tehnice organizat în cadrul proiectului INSPIRE)

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 2.1: Cele mai creative machete printate 3DDescarcă framework 2.1 Recomandări realizare machete INSPIRE

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu etc. (Exemple orientative de proiecte: Machete angrenaje inginerești, Machete componente mecanice, Angrenaje mecanice, Machete figurine, Machete arhitecturale, Machete decorative, sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format fișier export (Adobe PDF, .png, .jpg) sau fișier editabil (.blend, .stl, .obj, .fbx). Machetele se pot printa 3D la partenerii proiectului: P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Proiect tehnic Categoria 2.2: Cele mai bune discursuri motivaționale – Descarcă framework 2.2 Recomandări discurs motivațional INSPIRE

 • Teme relevante pentru discursurile propuse: discursurile se vor încadra în sfera motivării studenților spre dezvoltarea personală și profesională (Exemple orientative: Motivarea continuării studiilor universitare la programe de master sau doctorat, Motivarea implicării în activități de voluntariat, Motivarea implicării în activități extra-curiculare în rândul studenților, Motivarea studenților pentru angajare, Motivarea studenților în demersurile antreprenoriale sau orice alte teme care ar putea fi utile pentru motivarea studenților în vederea dezvoltării personale și profesionale
 • Format video-audio .mp4 sau .mkv
 • Conținut original, înregistrarea personală audio-video
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute

Proiect tehnic Categoria 2.3: Cele mai eficiente planuri de dezvoltare Descarcă framework 2.3 Plan de dezvoltare INSPIRE

 • Teme relevante pentru planurile de dezvoltare personală (Exemple orientative de proiecte: Dezvoltare personală orientată spre experimentare culturală, Dezvoltare personală orientată spre acumularea de competențe diverse, Dezvoltare personală orientată spre sprijinirea comunității, Dezvoltare personală orientată spre independența financiară, Dezvoltare personală orientată spre lansarea unui start-up sau orice alte teme care ar putea fi considerate inovative din perspectiva dezvoltării personale.
 • Respectarea structurii și completarea Framework-ului Plan de dezvoltare personală
 • Format Adobe PDF

Proiect tehnic Categoria 2.4: Cele mai bune planuri de afaceri – Descarcă framework 2.4 Plan de afacere sintetic INSPIRE

 • Planurile de afaceri sintetice trebuie să descrie o idee de afacere prin oferirea de informații cu privire la modelul de afacere: Probleme identificate, Profil clienți, Valoare adăugată, Soluții propuse, Canale de promovare/distribuție, Costuri previzionate, Venituri previzionate, Indicatori, Avantaje competitive.
 • Respectarea structurii și completarea Framework-ului Plan de afacere sintetic
 • Format Adobe PDF

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 11.05.2022
 • Înscriere competiție: 11.05.2022 – 27.06.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 28.06.2022
 • Evaluare: 28.06.2022 – 29.06.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 29.06.2022
 • Depunere eventuale contestații: 30.06.2022 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 30.06.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 30.06.2022

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil stagii de practică 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție: <<Denumire categorie>> – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă anumite atașamente depășesc 25Mb și nu pot fi atașate prin email, se va introduce în email link-ul de unde se pot descărca acestea. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 11.05.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 4
 • 11.05.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii nr. 4
 • 11.05.2022 – Publicare framework-uri proiect tehnic INSPIRE
 • 29.06.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 4 INSPIRE
 • 29.06.2022 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 4 INSPIRE
 • 30.06.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 4 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 3 - Cele mai bune proiecte practice / prezentări / clipuri de prezentare (08.03.2022 - 20.04.2022)

Nivel de premiere

Level 1

Categorie de premiere

 • Categoria 1.1: Cele mai bune propuneri de proiecte practice (20 de premii)
 • Categoria 1.2: Cele mai bune prezentări (20 de premii)
 • Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de prezentare (10 de premii)

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 1, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

400 lei / premiu

Număr de premii alocate

50 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1);
 • A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate în cadrul proiectului INSPIRE);
 • A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică derulat în cadrul proiectului INSPIRE).

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 1.1: Cele mai bune propuneri de proiecte practice (20 premii) – Descarcă framework 1.1 Proiect practic INSPIRE

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Dezvoltarea unui vehicul electric pentru transport, Lansarea pe piață a unui gadget smartwatch, Dezvoltarea unei aplicații de mobil pentru identificare locuri de parcare, Organizarea unui concurs de gaming profesionist, Organizarea unui spectacol de teatru live online, Înființarea unui centru after-school pentru copiii în risc de abandon școlar, Dezvoltarea unui centru de studiere a comportamentului consumatorului, Derularea unei campanii de împădurire și ecologizare, Derularea unei campanii de conștientizare privind schimbările climatice, sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format Microsoft Word sau Adobe PDF
 • Respectarea structurii și completarea secțiunilor framework-ului de proiect practic

Proiect tehnic Categoria 1.2: Cele mai bune prezentări (20 premii) – Descarcă framework 1.2 Template prezentare proiect tehnic INSPIRE

 • Teme relevante pentru prezentările propuse: prezentările se vor încadra în sfera dezvoltării personale și profesionale a studenților de tipul Cum să …? / How to …? (Exemple orientative: Cum să te pregătești pentru examene?, Cum să te prezinți la un interviu?, Cum să realizezi o aplicație de mobil?, Cum să proiectezi un produs 3D?, Cum să realizezi un website de prezentare?, Cum să realizezi un joc video?, Cum să realizezi un logo?, Cum să realizezi o prezentare publică de impact?, Cum să realizezi o cercetare de piață?, Cum să economisești și să investești? sau orice alte teme care ar putea fi utile pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților.
 • Format Microsoft PowerPoint sau Adobe PDF
 • Număr de slide-uri: între minim 5 slide-uri și maxim 10 slide-uri
 • Utilizarea de elemente creative, grafice, imagini etc.

Proiect tehnic Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de prezentare (10 premii) – Descarcă framework 1.3 Recomandări clip video INSPIRE

 • Teme pentru clipurile de prezentare: prezentările se vor încadra în utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui clip de prezentare a unui concept / produs / serviciu / brand (Exemple orientative: De ce să faci parte din proiectul INSPIRE?, De ce să te înscrii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu?, De ce să faci practică la Idea Perpetua SRL? De ce să faci practică la COMPA SA?, Video CV – Nume Prenume sau orice alte teme relevante pentru prezentarea unui concept / produs / serviciu / brand în format video-audio.
 • Format video-audio .mp4 sau .mkv
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute

Calendar competiție (publicat 08.03.2022, actualizat 14.04.2022)

 • Publicare competiție: 08.03.2022
 • Înscriere competiție: 08.03.2022 – 18.04.2022 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 18.04.2022
 • Evaluare: 18.04.2022 – 19.04.2022
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 19.04.2022
 • Depunere eventuale contestații: 20.04.2022 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 20.04.2022
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 20.04.2022

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil stagii de practică 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție: <<Denumire categorie>> – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă clipul video depășește 25Mb și nu poate fi atașat la email, se va introduce în email link-ul unde se poate fi descărcat sau vizualizat. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 08.03.2022 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 3
 • 08.03.2022 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 08.03.2022 – Publicare framework-uri proiect tehnic INSPIRE
 • 14.04.2022 – Publicare anunț actualizare competiție cu premii nr. 3 (prelungire perioadă înscriere)
 • 14.04.2022 – Publicare Brief actualizat competiție cu premii nr. 3 (prelungire perioadă înscriere)
 • 19.04.2022 – Publicare decizie realocare premii pe categorii competiție cu premii nr. 3 INSPIRE
 • 19.04.2022 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 3 INSPIRE
 • 19.04.2022 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 3 INSPIRE
 • 20.04.2022 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 3 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 2 - Cele mai bune proiecte practice / prezentări / clipuri de prezentare (07.12.2021 - 22.12.2021))

Nivel de premiere

Level 1

Categorie de premiere

 • Categoria 1.1: Cele mai bune propuneri de proiecte practice (40 de premii)
 • Categoria 1.2: Cele mai bune prezentări (40 de premii)
 • Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de prezentare (20 de premii)

Notă: Un student se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, dar NU va putea fi premiat decât la o singură categorie de premiere de nivel Level 1, respectiv la categoria de premiere unde obține cel mai mare punctaj.

Valoare premii

400 lei / premiu

Număr de premii alocate

100 premii acordate de P0 – Idea Perpetua SRL, P1 – COMPA SA și P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 1);
 • A4.2: Consiliere profesională (studentul a finalizat minim o sesiune de consiliere individuală și minim o sesiune de consiliere de grup derulate în cadrul proiectului INSPIRE);
 • A5.2: Stagiu de practică (studentul a finalizat un stagiu de practică derulat în cadrul proiectului INSPIRE).

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura proiectului – proiectul tehnic este organizat, clar, structurat și logic (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma proiectului – proiectul tehnic respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul proiectului – proiectul tehnic transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a ideilor, aspectelor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație și creativitate – proiectul tehnic include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate și creativitate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – proiectul tehnic conține aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică pe baza nevoilor identificate (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

Specificații tehnice proiect

Proiect tehnic Categoria 1.1: Cele mai bune propuneri de proiecte practice (40 premii) – Descarcă framework 1.1 Proiect practic INSPIRE

 • Domenii relevante pentru proiectele practice propuse: educație / digitalizare, tehnologie / producție / servicii / cultură / social / ecologic / mediu (Exemple orientative de proiecte: Realizarea unei aplicații de job-uri pentru studenți, Dezvoltarea unui vehicul electric pentru transport, Lansarea pe piață a unui gadget smartwatch, Dezvoltarea unei aplicații de mobil pentru identificare locuri de parcare, Organizarea unui concurs de gaming profesionist, Organizarea unui spectacol de teatru live online, Înființarea unui centru after-school pentru copiii în risc de abandon școlar, Dezvoltarea unui centru de studiere a comportamentului consumatorului, Derularea unei campanii de împădurire și ecologizare, Derularea unei campanii de conștientizare privind schimbările climatice, sau orice alte proiecte relevante pentru domeniile precizate)
 • Format Microsoft Word sau Adobe PDF
 • Respectarea structurii și completarea secțiunilor framework-ului de proiect practic

Proiect tehnic Categoria 1.2: Cele mai bune prezentări (40 premii) – Descarcă framework 1.2 Template prezentare proiect tehnic INSPIRE

 • Teme relevante pentru prezentările propuse: prezentările se vor încadra în sfera dezvoltării personale și profesionale a studenților de tipul Cum să …? / How to …? (Exemple orientative: Cum să te pregătești pentru examene?, Cum să te prezinți la un interviu?, Cum să realizezi o aplicație de mobil?, Cum să proiectezi un produs 3D?, Cum să realizezi un website de prezentare?, Cum să realizezi un joc video?, Cum să realizezi un logo?, Cum să realizezi o prezentare publică de impact?, Cum să realizezi o cercetare de piață?, Cum să economisești și să investești? sau orice alte teme care ar putea fi utile pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților.
 • Format Microsoft PowerPoint sau Adobe PDF
 • Număr de slide-uri: între minim 5 slide-uri și maxim 10 slide-uri
 • Utilizarea de elemente creative, grafice, imagini etc.

Proiect tehnic Categoria 1.3: Cele mai creative clipuri de prezentare (20 premii) – Descarcă framework 1.3 Recomandări clip video INSPIRE

 • Teme pentru clipurile de prezentare: prezentările se vor încadra în utilizarea elementelor grafice sau video-audio pentru realizarea unui clip de prezentare a unui concept / produs / serviciu / brand (Exemple orientative: De ce să faci parte din proiectul INSPIRE?, De ce să te înscrii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu?, De ce să faci practică la Idea Perpetua SRL? De ce să faci practică la COMPA SA?, Video CV – Nume Prenume sau orice alte teme relevante pentru prezentarea unui concept / produs / serviciu / brand în format video-audio.
 • Format video-audio .mp4 sau .mkv
 • Durata videoclipului de promovare: între minim 1 minut și maxim 3 minute

Calendar competiție (publicat 07.12.2021, actualizat 14.07.2021)

 • Publicare competiție: 07.12.2021
 • Înscriere competiție: 07.12.2021 – 20.12.2021 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 20.12.2021
 • Evaluare: 20.12.2021 – 21.12.2021
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 21.12.2021
 • Depunere eventuale contestații: 22.12.2021 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 22.12.2021
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 22.12.2021

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Laurențiu Grobnicu, COMPA SA, Coordonator P1
 • Evaluator 2: Marinela Ință, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Coordonator P2
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil stagii de practică 1 P0

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție: <<Denumire categorie>> – <<Nume Prenume>>

Notă: Dacă clipul video depășește 25Mb și nu poate fi atașat la email, se va introduce în email link-ul unde se poate fi descărcat sau vizualizat. Se pot folosi platformele https://wetransfer.com https://onedrive.live.com https://www.google.com/drive etc.

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 07.12.2021 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 2
 • 07.12.2021 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 07.12.2021 – Publicare framework-uri proiect tehnic INSPIRE
 • 14.12.2021 – Publicare anunț actualizare competiție cu premii nr. 2 (prelungire perioadă înscriere)
 • 14.12.2021 – Publicare Brief actualizat competiție cu premii nr. 2 (prelungire perioadă înscriere)
 • 21.12.2021 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 2 INSPIRE
 • 21.12.2021 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 2 INSPIRE
 • 22.12.2021 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 2 INSPIRE

Brief competiție cu premii nr. 1 - Cele mai bune aplicații / jocuri / proiectări CAD realizate (01.10.2021 - 05.10.2021)

Nivel de premiere

Level 3

Categorie de premiere

Cele mai bune aplicații / jocuri / proiectări CAD realizate

Valoare premii

600 lei / premiu

Număr de premii alocate

P0 – Idea Perpetua SRL: 15 premii

P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: 5 premii

TOTAL: 20 premii

Criterii de eligibilitate

 • Studentul face parte din grupul țintă al proiectului INSPIRE și a intrat în operațiune;
 • Studentul nu se află în conflict de interese (nu este rudă sau afin până la gradul II) cu niciunul dintre membrii comisiei de jurizare;
 • Studentul nu a mai fost premiat anterior în cadrul proiectului INSPIRE pentru același nivel de premiere al competiției pentru care s-a înscris (Level 3);
 • A absolvit studiile de licență sau masterat în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință obținere diplomă de licență/master;
 • Are un loc de muncă în timpul implementării proiectului INSPIRE, probând aceasta prin adeverință de la angajator emisă după absolvirea studiilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la absolvirea studiilor.

Criterii de evaluare și selectare

Scorul final se va calcula prin evaluarea proiectului tehnic tip prezentare în raport cu îndeplinirea criteriilor de evaluare prin acordarea unui scor final între 0 – 100 puncte:

 • Criteriul 1: Structura prezentării – prezentarea este organizată, clară, structurată și logică (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 2: Forma prezentării – prezentarea respectă cerințele minime ale specificațiilor tehnice și se distinge printr-un design creativ (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 3: Conținutul prezentării – prezentarea transmite un nivel ridicat de calitate și coerență a produselor, ideilor și elementelor prezentate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 4: Gradul de inovație – prezentarea include elemente, idei și aspecte cu un grad ridicat de noutate (0 – 20 puncte)
 • Criteriul 5: Nivelul de utilitate – prezentarea conține informații utile și aspecte transpuse în practică sau cu aplicabilitate practică (0 – 20 puncte)

Pentru participarea în etapa de evaluare și selectare pentru premiere orice persoană înscrisă trebuie să treacă de etapa de analiză a eligibilității, cu respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere la competiția cu premii, completată și semnată
 • Adeverința de angajare conform model
 • Proiectul tehnic tip prezentare în format digital.

Specificații tehnice proiect

 • Format PowerPoint sau Adobe PDF
 • Minim 4 slide-uri de prezentare
 • Minim două poze / grafice relevante / desene CAD inserate

Calendar competiție

 • Publicare competiție: 01.10.2021
 • Înscriere competiție: 01.10.2021 – 04.10.2021 (până la ora 18:00)
 • Analiză eligibilitate: 04.10.2021
 • Evaluare: 04.10.2021
 • Publicare Raport intermediar de evaluare și selectare pentru premiere: 04.10.2021
 • Depunere eventuale contestații: 05.10.2021 (până la ora 12:00)
 • Soluționare eventuale contestații: 05.10.2021
 • Publicare Raport final de evaluare și selectare pentru premiere: 05.10.2021

Comisie de jurizare

 • Evaluator 1: Marinela Ință, ULBS, Coordonator P2
 • Evaluator 2: Cosmin Tileagă, ULBS, Responsabil plasare pe piața muncii 7
 • Evaluator 3: Daniel Bîlea, Idea Perpetua SRL, Responsabil stagii de practică 1

Modalitate de aplicare

Transmitere e-mail pe adresa inspire@idea-perpetua.com cu documentele necesare înscrierii în competiție cu titlul e-mail-ului pe formatul: Înscriere Competiție: Cele mai bune aplicații / jocuri / proiectări CAD realizate – <<Nume Prenume>>

RESURSE ȘI REZULTATE:

 • 01.10.2021 – Publicare Brief competiție cu premii nr. 1
 • 01.10.2021 – Publicare cerere de înscriere competiții cu premii
 • 01.10.2021 – Publicare model adeverință de angajare INSPIRE
 • 01.10.2021 – Publicare template prezentare proiect tehnic INSPIRE
 • 04.10.2021 – Publicare raport intermediar de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 1 INSPIRE
 • 04.10.2021 – Publicare cerere de contestare competiție cu premii nr. 1 INSPIRE
 • 05.10.2021 – Publicare raport final de evaluare și selectare competiție cu premii nr. 1 INSPIRE