Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Career-up: Ce domenii de activitate și profesii vor deveni foarte căutate în viitor?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 21: „Career-up: Ce domenii de activitate și profesii vor deveni foarte căutate în viitor?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a avut ca scop identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă. Pentru o mai bună înțelegere a tematicii abordate a fost invitat Cristian Presură, fizician, inventator, autor și cercetător. În cadrul discuției de Think-Tank s-a pus accent deosebit pe tendințele profesionale, respectiv cum pot influența digitalizarea și evoluția tehnologică piața de muncă și profesiile.  Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 21: „Career-up: Ce domenii de activitate și profesii vor deveni foarte căutate în viitor?” au vizat identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă. În același timp, prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la o sesiune de întrebări și răspunsuri prin care studenții participanți și-au putut rezolva nelămuririle existente în ceea ce privește etica profesională.

 

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 21: „Career-up: Ce domenii de activitate și profesii vor deveni foarte căutate în viitor?” s-a realizat cu participarea online a participanților. Evenimentul a fost organizat în format online cu ajutorul platformei Google Meet. Studenții participanți au putut învăța din experiența invitatului, Cristian Presură, și au participat activ la discuție cu întrebări. Printre subiectele discutate cu invitatul se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de tendințele pe piața muncii, fiind adresate totuși și întrebări diverse despre noi tehnologii, digitalizare sau fizică. Astfel evidențiem următoarele aspecte:

 

  1. De ce este important ca fiecare dintre noi să știm un pic de fizică?

Fizica este poate cea mai importantă știință a naturii deoarece cu ajutorul ei pot fi explicate în principiu orice alte fenomene întâlnite în alte științe ale naturii cum ar fi chimia sau biologia. Limitările sunt legate de incapacitatea noastră de a obține suficient de multe date experimentale, în cazul biologiei, ori de incapacitatea (până acum) sistemelor de calcul de a analiza dinamica moleculelor foarte complexe, în cazul chimiei. Descoperirile în fizică ajung de cele mai multe ori să fie folosite în sectorul tehnologic, și uneori influențează matematica sau filozofia. De exemplu, înțelegerea mai profundă a electromagnetismului a avut drept rezultat răspândirea aparatelor pe bază de curent electric – televizoare, computere, electrocasnice etc.; descoperirile din termodinamică au dus la dezvoltarea transportului motorizat; iar descoperirile din mecanică au dus la dezvoltarea calculului infinitezimal, chimiei cuantice și folosirii unor instrumente precum microscopul electronic în microbiologie.

 

  1. Ce domenii de activitate și profesii vor deveni foarte căutate în viitor?

Tehnologia evoluează acum mult mai rapid față de perioada anterioară, în sensul în care a luat un avânt puternic și nu dă semne să se oprească. Realitatea virtuală și augmentată, crearea roboților care să înlocuiască munca repetitivă, primul zbor cu oameni în spațiu sunt doar câteva reușite care au avut loc în ultima perioadă, iar viitorul este și mai promițător. Lucruri care până acum ceva timp ni se păreau intangibile, sunt acum posibile datorită tehnologiei. Și odată ce am gustat din aceste beneficii și posibilități, nu vom putea niciodată să ne întoarcem la lucrurile de dinainte.

 

  1. Care sunt etapele prin care putem inova sau inventa noi procese sau tehnologii?

Inovarea este aplicarea comercială cu succes a unei idei, prin procese care îmbunătățesc sau creează produse noi, servicii noi sau chiar industrii noi. În ziua de astăzi, inovarea este considerată activitatea necesară pentru ca o organizație să aibă succes. De asemenea, inovarea este motorul principal al economiei. Procesul de inovare este suma tuturor activităților necesare pentru aplicarea comercială a ideii menționate mai sus. Pe scurt, el începe identificarea unei probleme și crearea unei soluții care adresează o nevoie sau dorință a consumatorilor. Nu există un proces fix de inovare, el fiind diferit și adaptat de la caz la caz.

 

  1. Care este sursa de energie cu cel mai mare potențial economic în viitor?

Energia a fost și este poate cea mai importantă piață. Evoluția societății s-a legat mereu de tipul și forma de energie necesară societății la stadiul respectiv de dezvoltare. Energia este utilizată ca forță motrică pentru transporturi sau utilaje, pentru iluminat, pentru confort termic, procesarea si transportul informației, practic energia pune în mișcare tot ceea ce numim societate modernă.

 

4. Concluzii și Propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 21: „Career-up: Ce domenii de activitate și profesii vor deveni foarte căutate în viitor?” au putut fi identificate soluții pentru problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă.

 

Debate · Create · Inspire