Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Career-up: Ce-și dorește angajatorul de la angajat și angajatul de la angajator?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 22: „Career-up: Ce-și dorește angajatorul de la angajat și angajatul de la angajator?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a avut ca scop identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă. Pentru o mai bună înțelegere a tematicii abordate au fost invitați speakeri din mediul profesional și reprezentanți ai structurilor studențești.  Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 22: „Career-up: Ce-și dorește angajatorul de la angajat și angajatul de la angajator?” au vizat identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă sau a unui loc de practică. Evenimentul de tip întâlnire de lucru a creat cadrul ideal pentru implicarea activă a studenților pentru descrierea problemelor acute cu care se confruntă pe piața muncii și pentru identificarea de soluții acționabile în vederea îmbunătățirii situației mediului din mediul profesional. În cadrul acestui eveniment au participat următorii invitați: Mihaela Dumitrescu, Director Economic COMPA SA; Marcela Niculescu, Manager formare COMPA SA; Horia Oneț, Membru Asociația de studenți Solidus și Bogdan Badea, CEO eJobs România.

 

 

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 22: „Career-up: Ce-și dorește angajatorul de la angajat și angajatul de la angajator?” s-a realizat cu participarea fizică și online ale participanților. Evenimentul a fost organizat în format online cu ajutorul platformei Google Meet și fizic în sala IM203 din cadrul Facultății de Inginerie din Sibiu. Studenții participanți au luat parte la o întâlnire de lucru oferind direct informații cu privire la problemele cu care se confruntă în identificarea unui loc de muncă. Discuția care a vizat un flux informațional bilateral a dorit dezvoltarea transparenței în comunicarea dintre angajați și angajatori, acesta fiind un punct identificat drept fiind deosebit de important pentru viitorii angajați.

Printre subiectele discutate cu invitatul se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de procesul de recrutare. Astfel evidențiem următoarele aspecte:

  1. Care sunt dificultățile cu care se confruntă angajatorii în procesul de recrutare și selecție a angajaților?

În ultimii ani piața muncii s-a confruntat cu o multitudine de provocări. Pandemia a schimbat iremediabil dinamica dintre candidați și companii și, deși vedem tot mai mult în jur organizații care încearcă să revină la practicile de dinainte de această perioadă, trebuie să fim realiști: așteptările candidaților nu mai sunt aceleași. Atenția majorității s-a mutat către familie, iar aspirațiile candidaților s-au schimbat, își doresc să beneficieze de traininguri, să aibă acces la resurse care să le permită să se dezvolte și să se regăsească în valorile promovate de organizație. În plus flexibilitatea a rămas o constantă în așteptările acestora, iar angajatorii trebuie să o integreze în pachetele de beneficii

 

  1. Care sunt beneficiile studenților care derulează stagii de practică, programe de internship sau programe de învățământ dual?

Un stagiu de practică este un câștig atât pentru studenți și masteranzi, cât și pentru angajatori. Această oportunitate oferită de un angajator potențialilor viitori angajați, numiți pe perioada stagiului stagiari, de a lucra într-o companie pentru o perioadă specificată în planul de învățământ al programului la care sunt înscriși aceștia, ar trebui să ofere stagiarilor abilități practice, experiență de lucru și o mai bună cunoaștere a domeniului de activitate ales, iar unui angajator – beneficiul muncii prestate și posibilitatea de a crea profilul viitorului angajat după nevoile firmei.

 

4. Concluzii și Propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 22: „Career-up: Ce-și dorește angajatorul de la angajat și angajatul de la angajator?” au putut fi identificate soluții pentru problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă sau a unui loc de practică.

 

Debate · Create · Inspire