Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Eveniment Think-Tank: Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional?

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Miercuri, 28.09.2022, în intervalul orar 17:00 și 18:00  are loc evenimentul Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional? din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

  • 17:00 – 17:05 | Introducere
  • 17:05 – 17:50 | Intervenție Horia Căpriță, Software Group Leader în departamentul R&D al Continental Sibiu
  • 17:50 – 17:55 | Întrebări și răspunsuri
  • 17:55 – 18:00 | Concluzii

Evenimentul se derulează în format față în față în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, dar și online prin intermediul Google Meet. Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE, informațiile complete cu privire la locul de derulare / link-ul de conectare vor fi transmise către persoanele înregistrare în ziua evenimentului.

Link de înscriere:

Evenimentul are drept scop abordarea aspectelor de etică profesională și deontologie necesare studenților în vederea menținerii unei reputații credibile și a unui brand personal sustenabil pe piața muncii.

Career-up: Cum  mențin un cod de  etică în mediul profesional? urmărește de formare și menținere a unui cod de etică profesională, abilități necesare studenților în procesul de dezvoltare profesională.

 

Speaker invitat:

  • Horia Căpriță, Software Group Leader în departamentul R&D al Continental Sibiu

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Evenimentul se derulează în format față în față în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, dar și online prin intermediul Google Meet. Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE.

 

Debate · Create · Inspire

 

UPDATE

Miercuri, 28.09.2022, între 17:00 și 18:00 a avut loc evenimentul Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional? din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE. Mulțumim celor peste 30 persoane din rândul studenților, reprezentanților ai instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speaker-ului Horia Căpriță pentru abordarea profesionistă și completă a discuției despre etică. Înregistrarea video a evenimentului Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional? poate fi vizualizată mai jos: