Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

INSPIRE Think-Tank nr. 8

Eveniment Think-Tank: Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului?

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Miercuri, 27.10.2021, în intervalul orar 17:00  18:00  are loc evenimentul Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului? în cadrul Think-Tank-ului INSPIRE, eveniment derulat online cu următoarea agendă:

 • 17:00 – 17:05 | Introducere
 • 17:05 – 17:25 | Intervenție Reprezentant Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului?
 • 17:25 – 17:30 | Întrebări/Răspunsuri
 • 17:30 – 17:50 | Intervenție Reprezentant Departament Resurse Umane COMPA SA: Care sunt drepturile și obligațiile angajatului?
 • 17:50 – 17:55 | Întrebări/Răspunsuri
 • 17:55 – 18:00 | Concluzii

Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, urmând ca link-ul de acces să fie comunicat pe email. Înscrierile se realizează pe link-ul de mai jos, urmând ca pe data de 27.10.2021 să fie transmis pe email link-ul de acces în cadrul evenimentului online:

Link înscriere:

Evenimentul are drept scop abordarea aspectelor de etică profesională și deontologie necesare studenților în vederea menținerii unei reputații credibile și a unui brand personal sustenabil pe piața muncii.Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului? focalizează discuția asupra practicilor etice ce trebuie adoptate de către angajați și angajatori pe piața muncii în România, acest lucru fiind posibil prin conștientizarea angajaților cu privire la drepturile și obligațiile acestora concomitent cu abordarea etică și profesionistă a angajatorilor privind resursele umane.

Pentru tema: “Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului?” dezbaterea urmărește identificarea unui răspuns pentru următoarele întrebări:

 • Care sunt principalele drepturi ale angajatorului?
 • Care sunt principalele obligații ale angajatorului?
 • Ce se poate întâmpla atunci când angajatorul nu respectă prevederile Codului Muncii?
 • Care sunt particularitățile juridice pentru angajatori privind încadrarea pe piața muncii a studenților?
 • Care sunt prevederile legale privind munca la domiciliu și telemunca în contextul pandemiei SARS-COV-2?
 • Care sunt cele mai întâlnite sancțiuni pentru angajatorii din România?
 • Care sunt principalele drepturi ale angajatului?
 • Care sunt principalele obligații ale angajatului?
 • Ce se poate întâmpla atunci când angajatul nu respectă prevederile Codului Muncii?
 • Care sunt și ce reprezintă contribuțiile angajatului și angajatorului la bugetul de stat?
 • În ce condiții se acordă concediul de odihnă, concediul medical și concediul de studii?
 • Ce presupune absolvirea studiilor pentru contractul de muncă al unui student?

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Participarea se va realiza prin intermediul platformei Google Meet direct în browser dacă accesezi de pe laptop/desktop sau prin aplicația Google Meet dacă accesezi de pe mobil/tabletă. Accesul nu necesită activarea unui cont și se realizează prin link-ul primit pe email. Verifică toate fișierele email-ului pentru a identifica email-ul cu link-ul de acces, inclusiv fișierele spam sau junk.

Recomandăm accesarea link-ului cu 5 minute înainte de eveniment pentru a evita eventuale dificultăți tehnice.

Debate · Create · Inspire

UPDATE

Miercuri, 27.10.2021, între 17:00 și 18:00 a avut loc evenimentul Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului? din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE. Mulțumim celor aproximativ 60 persoane din rândul studenților, reprezentanților ai instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speakerilor Liviu Paștiu și Mioara Albu pentru abordarea temelor specifice despre drepturi, obligații și recomandări în mediul antreprenorial și pe piața muncii. Înregistrarea video a evenimentului Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului? poate fi vizualizată mai jos: