Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Career-up: Cum să te pregătești pentru un interviu?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 4: „Career-up: Cum să te pregătești pentru un interviu?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus abordarea unei tematici potrivite pentru susținerea unei întâlniri de lucru online, cu invitarea a două persoane experte din domeniul resurselor umane care pot răspunde întrebărilor studenților cu profiluri de studii diferite. În același timp, invitarea unor experți în domeniu ajută considerabil la dezvoltarea unei viziuni complete cu privire la temele discutate, facilitând șansele de angajare a studenților atât în urma absolvirii cursurilor din învățământul superior, cât și pe durata acestora. Pe baza rezultatelor obținute se pot identifica noi direcții pe care studenții trebuie să le urmeze pentru a putea aplica la un loc de muncă cu șanse cât mai ridicate de reușită. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

2. Obiective

Obiectivele evenimentului „Career-up: Cum să te pregătești pentru un interviu?” au vizat lămurirea studenților cu privire la etapele de pregătire eficientă pentru aplicarea la un loc de muncă, cât și discuția despre posibilele întrebări care pot apărea pe parcursul unui interviu și modul de abordare a acestora. În același timp, prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la simularea unui posibil interviu dintre un angajator și un aplicant, ceilalți participanți fiind direct implicați în dezbatere, astfel primind răspuns de la experți la întrebările lor.

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 4 “Career-up: Cum să te pregătești pentru un interviu?” s-a desfășurat în două etape: în prima etapă, cele două invitate Camelia Vasile de la compania BearingPoint și Oana Florea de la compania Kromberg și Schubert au prezentat câteva idei principale și de bază pentru orientarea studenților în faza de studiu de piață a ofertelor actuale care se potrivesc profilului tehnic al studenților, iar în cea de-a doua etapă s-a propus pentru întâlnirea de lucru online un joc de roluri care să simuleze un interviu în care atât angajatorul reprezentat de cele două invitate cât și aplicantul reprezentat de studenții participanți la întâlnire au pus întrebări și s-au oferit răspunsurile aferente.

Unde caut un loc de muncă?

Invitatele la eveniment au prezentat câteva variante printre care:

 • Platforme dedicate ofertei locurilor de muncă disponibile: BestJobs, Ejobs, Linkedin, Hipo, târguri de joburi, etc;
 • Networking – recomandări ale cunoscuțiilor și/sau a prietenilor/familiei;
 • Compania dorită – pagina de cariere.

Cum descrifrez un anunț de angajare?

Pentru a răspunde acestei întrebări s-a folosit un model de anunț de angajare și s-au discutat principalele categorii de informații oferite de către angajator în cadrul acestuia, concluzionându-se faptul că acest anunț ar trebui să ofere aplicantului informații despre adresa locului de muncă, durata acestuia, programul de muncă, cât și așteptările angajatorului de la aplicant cu privire la competențele și abilitățile acestuia. Totodată, sunt prezentate și câteva din sarcinile locului de muncă. Dacă anunțul de angajare este în limba engleză, atunci ar fi recomandat ca CV-ul aplicantului să fie realizat în limba engleză deoarece acesta poate ajunge la persoane vorbitoare de limbă engleză.

Ce informații trebuie să conțină un CV?

În cadrul unui CV, aplicantul trebuie să noteze următoarele informații:

 • Date cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresă de email);
 • Studiile urmate precum și perioada de studii, specializarea și alte cursuri de formare la care a participat;
 • Locul unde a desfășurat practica de vară sau alte internshipuri;
 • Dacă are sau nu experiență internațională (Erasmus);
 • Limbile străine vorbite și nivelul de cunoaștere a acestora;
 • Proiecte personale realizate;
 • Voluntariat.

Contează formatul CV-ului?

Această întrebare se referă la obligativitatea aplicantului de a folosi un format tipizat a CV-ului. Invitatele au specificat că nu este obligatoriu folosirea unui format standardizat de CV, ci contează foarte mult corectitudinea și acuratețea informațiilor oferite în CV, cât și realizarea acestuia cu mare atenție, astfel încât să nu existe greșeli de ortografie. Pentru exemplificarea au fost folosite două modele de CV-uri: unul greșit care conținea greșeli gramaticale și nu oferea informații despre perioada studiilor sau despre specializarea urmată și unul corect atât din punct de vedere gramatical, cât și din punct de vedere a informațiilor oferite.

Contează notele obținute în timpul facultății și în ce măsură?

Cele două invitate au precizat faptul că în majoritatea cazurilor nu vor fi considerate notele individuale, ci angajatorul de obicei va analiza nota finală obținută la licență sau parcursul unui student pe anumite materii relevante locului de muncă la care a aplicat. De asemenea, nota finală obținută la licență dovedește cunoștințele studentului acumulate pe parcursul anilor de studiu și reprezintă un indicator de seriozitate cu care a tratat munca lui pe parcursul anilor de studiu.

Cum te pregătești pentru un interviu?

La acest subiect important din cadrul evenimentului s-au prezentat etapele prin care un aplicant trebuie să treacă pentru a fi în cunoștință de cauză despre locul de muncă la care a aplicat și ce trebuie să pregătească înaintea interviului efectiv. Aceste etape sunt:

 • Te informezi despre companie;
 • Verifici detaliile jobului;
 • Pregătești o prezentare detaliată a parcursului educațional (atât în limba română cât și în limba engleză);
 • Motivația – de ce ai aplicat, de ce dorești să muncești în acea companie;
 • Așteptări salariale realiste;
 • Pregătești câteva întrebări pe care dorești să le adresezi;
 • Detalii personale: hobby-uri și alte interese personale.

Evenimentul de tip Think-Tank s-a încheiat cu un joc de roluri care să simuleze un interviu între un angajator și aplicant. Prin acest joc de roluri angajatorul a exemplificat câteva întrebări posibile care pot apărea în timpul unui interviu real, astfel participanții au luat la cunoștință aceste întrebări și au observat răspunsurile aplicantului, totodată au intervenit cu propriile întrebări și au formulat răspunsuri din perspectiva lor.

4. Concluzii și propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 4 “Career-up: Cum să te pregătești pentru un interviu?” pot fi identificate anumite arii de intervenție pentru care se pot dezvolta acțiuni concrete de rezolvare sau pentru care se pot organiza discuții ulterioare în vederea extinderii cunoștințelor pentru problemele identificate. Astfel s-a concluzionat și s-au conturat câteva idei despre comportamentul unui aplicat în timpul unui interviu:

AȘA DA:

Aplicantul trebuie să dea dovadă de punctualitate indiferent de modalitatea de susținere a interviului (față în față sau online); trebuie să ofere răspunsuri relevante la subiectul discuției susținute de cât mai multe exemple și argumente. În plus o atitudine corectă și pozitivă aduce un mare plus șanselor de reușită pentru locul de muncă unde a aplicat. Nu în ultimul rând trebuie să vină cu întrebări proprii pentru a înțelege cât mai bine rolul pe care îl va avea în cadrul unei companii și a echipei în care urmează să lucreze în cazul în care feedback-ul este unul pozitiv în urma interviului.

AȘA NU:

Pe parcursul unui interviu, studenții trebuie să dea dovadă de stăpânire de sine și să nu dea dovadă de emoții și stres ca în cadrul unui examen, iar răspunsul la întrebări trebuie să fie cât mai concis și la subiect, nu doar să reproducă anumite informații primite de la angajator prin intermediul întrebărilor acestuia.

Atitudinea nepotrivită (aroganța și iritabilitatea) sunt factori care trebuie eliminați din partea aplicantului deoarece conduce la formarea unei imagini proaste din partea angajatorului. Totodată nu trebuie să facă comparații între compania la are aplică pentru un loc de muncă cu alte companii la care a lucrat eventual anterior și să scoată în evidență lipsa unor aspecte pe care actuala companie nu le poate oferii. În plus, răspunsurile aplicantului nu trebuie să vizeze formulări inadecvate la adresa foștilor profesori sau angajatori și nu trebuie să încerce să conducă discuția doar la subiectele pe care îl interesează, cum ar fi întrebările legate de salariu, beneficii și zilele de concediu.

Nu în ultimul rând contează foarte mult în cadrul unui interviu și ținuta pe care o afișează aplicantul, deoarece va fi catalogat după modul în care se comportă, iar angajatorul poate sa-și creeze o imagine mai mult sau mai puțin reală despre viitorul angajat.

Debate · Create · Inspire