Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Eveniment Think-Tank: Level-up: Cum te poți integra ușor ca proaspăt angajat într-o nouă echipă?

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020
 

Joi, 27.10.2022, în intervalul orar 15:00 și 16:00  are loc evenimentul Level-up: Cum te poți integra ușor ca proaspăt angajat într-o nouă echipă? din cadrul Think-Tank-ului derulată online cu următoarea agendă:

 • 17:00 – 17:05 | Introducere
 • 17:05 – 17:50 | Ioan Firiza, Director Management Organizațional  și Resurse Umane  al Compa S.A. Sibiu
 • 17:50 – 17:55 | Întrebări și răspunsuri
 • 17:55 – 18:00 | Concluzii

Evenimentul se derulează în format față în față în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, dar și online prin intermediul Google Meet. Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE, informațiile complete cu privire la locul de derulare / link-ul de conectare vor fi transmise către persoanele înregistrare în ziua evenimentului.

Link de înscriere:

Evenimentul are drept scop identificarea de soluții la problemele cu care se confruntă studenții aflați în căutarea unui loc de muncă și sprijinirea angajatorilor în identificarea de abordări pentru o retenție sporită a angajaților din rândul studenților.

Level-up: Cum te poți integra ușor ca proaspăt angajat într-o nouă echipă? urmărește construirea unei discuții structurate despre integrarea viitorilor profesioniști în mediul profesional considerând următoarele teme specifice:

 • Ce este procesul de integrare a noilor angajați într-o companie?
 • Care sunt beneficiile procesului de onboarding în organizație?
 • Care sunt provocările procesului de onboarding în organizație?
 • Ce informații trebuie să cunoască un nou angajat înainte de a începe activitatea?
 • Cum ar trebui să fie prima zi de muncă pentru un nou angajat?
 • Ce poate face un nou angajat în cazul dificultăților de integrare în organizație?
 • Ce poate face un manager pentru a facilita integrarea unui nou angajat în echipă?
 • Ce resurse are la dispoziție un nou angajat pentru acomodarea în organizație?
 • Care sunt factorii care determină o integrare de succes a noilor angajați în echipă?
 • Ce recomandări poate primi un student nou angajat privind integrarea în echipă?

Speaker invitat:

 • Ioan Firiza, Director Management Organizațional  și Resurse Umane  al Compa S.A. Sibiu

Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul proiectului https://inspire.idea-perpetua.ro

Evenimentul se derulează în format față în față în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, dar și online prin intermediul Google Meet. Participarea la eveniment se realizează în baza înregistrării, iar intrarea va fi asigurată de partenerii proiectului INSPIRE.

 

Debate · Create · Inspire

 

UPDATE

Joi, 27.10.2022, între 15:00 și 16:00 a avut loc evenimentul Level-up: Cum te poți integra ușor ca proaspăt angajat într-o nouă echipă? din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE. Mulțumim celor peste 50 persoane din rândul studenților, reprezentanților ai instituțiilor de învățământ superior, partenerilor de practică și angajatorilor care au participat în cadrul evenimentului și mulțumim speaker-ului Ioan Firiza pentru abordarea profesionistă și completă a discuției despre integrarea profesională. Înregistrarea video a evenimentului Level-up: Cum te poți integra ușor ca proaspăt angajat într-o nouă echipă? poate fi vizualizată mai jos: