Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Parteneri proiect

P0 - Idea Perpetua SRL

P0 - Idea Perpetua SRL reprezintă o echipă profesionistă de consultanți care contribuie cu integritate, profesionalism, pasiune, performanță, inovație și responsabilitate la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Idea Perpetua oferă antreprenorilor din sectoarele digitale servicii de Consultanță în Antreprenoriat, Consultanță în Management, Consultanță în Marketing Online și Accelerare de start-up-uri, susținând peste 100 de organizații și start-up-uri în optimizarea și scalarea modelului de afaceri, mai mult de 200 de antreprenori în realizarea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate și analize de testare și validare a modelului de afaceri și contribuind la extinderea orizontului de cunoștințe antreprenoriale pentru aproximativ 2.000 de elevi și studenți.

P1 - COMPA SA

Compa SA se află între primele companii cu capital românesc, prezente în top 100 al exportatorilor din România. Harta Compa acoperă 23 de țări, de pe 3 continente. Produsele Compa sunt asamblate pe automobile precum Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM, Mercedes, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota, VW, Kia. Procesele de top aplicate în proiectele Compa, ce integrează pe scară largă echipamente CNC asociate cu procedee de detectare a defectelor și cu metode statistice de control, permit garantarea constantă a calității. Pentru managementul și exploatarea eficientă a platformelor tehnice Compa a construit parteneriate cu instituțiile de învățământ, cu instituții private și prin proiecte europene pentru formare și modernizare profesională dedicate studenților și elevilor cu profil tehnic sau tehnologic.

P2 - Universitatea „Lucian Blaga”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România, având o tradiţie de peste 225 de ani. Calificativul de grad de încredere ridicat recomandă ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional. Realizarea unui proces de învăţământ competitiv, corespunzător standardelor de calitate de la nivelul Uniunii Europene, care să permită absolvenţilor universității să dobândească recunoaştere academică şi profesională internaţională este un obiectiv strategic al ULBS. Promovarea programelor de studii în limbi de circulație internațională, a metodelor de predare bazate pe tehnologia informaţiei şi generalizarea implementării ECTS reprezintă garanţii pentru consolidarea procesului de învăţământ.

Parteneri instituționali stagii de practică

Scopul proiectului

scopul-inspire-1
scopul-inspire-2

Optimizarea tranziției a 427 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.

Obiective Realizate

Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, a unui context optim de tranziție profesională pentru minim 427 de studenți din sistemul de învățământ superior fundamentat pe parteneriate sustenabile între instituții universitare, companii private, instituții publice și organizații de cercetare-inovare și pe dialog constant între profesori, studenți și angajatori în cadrul unui think-tank de dezbatere, diseminare, transfer know-how privind soluționarea problemelor privind statutul absolventului pe piața muncii.

100 % 0

Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, a unui program personalizat de oferire servicii de informare, testare psihometrică pentru orientare profesională, consiliere în carieră și mentorat pentru dezvoltarea personală destinat unui număr de minim 415 de studenți în vederea dobândirii unei direcții profesionale clare și corelate cu competențele și aptitudinile acestora în vederea sporirii relevanței studenților pe piața muncii și pregătirea pentru interacțiunile cu angajatorii din mediul profesional.

100 % 0

Organizarea și derularea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, de stagii de practică profesională la potențiali angajatori din sectoare economice relevante pentru minim 400 de studenți din grupul țintă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, în condiții optime de infrastructură tehnică, educațională și profesională ale partenerilor de practică în conformitate cu planul de învățământ universitar și disponibilitatea studenților.

100 % 0

Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, competențelor transversale pentru minim 411 de studenți în vederea corelării cu necesitățile pieței muncii și dezvoltarea personală și profesională a studenților cu accent pe componentele practice prin workshop-uri tip master-class și workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice în spații creative special amenajate pentru participarea interactivă a studenților și motivarea spre demararea unei cariere profesionale.

100 % 0

Formarea de competențe antreprenoriale, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, pentru minim 240 de studenți printr-un program de cursuri de calificare tip inițiere în antreprenoriat, traininguri de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată, organizarea de competiții cu premii pentru studenți, precum și motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional, dar și oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților interesați de deschiderea unei afaceri în viitorul apropiat.

100 % 0

Plasarea pe piața muncii, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 30 de luni, a minim 168 de studenți prin măsuri specifice de facilitare a accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei profesionale, identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților și comunicarea coordonată universități-studenți-angajatori în mediul online și offline în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă ca urmare a stagiilor de practică în domenii cu accent pe sectoare economice cu potențial competitiv.

100 % 0

Activități Derulate

A1 Managementul proiectului

A1.1 Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, monitorizarea, verificarea, controlul și evaluarea proiectului (Octombrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Septembrie 2023)
A1.2 Informarea, publicitatea și alte activități administrative conexe necesare implementării optime a proiectului (Octombrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Septembrie 2023)

A2 Coordonarea tehnică a activităților partenerilor

A2.1 Coordonarea tehnică și asigurarea implementării conforme a activităților partenerilor (Octombrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Septembrie 2023)

A3 Asigurarea unui context sustenabil tranziției studenților din sistemul de învățământ superior în mediul profesional

A3.1 Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiului de dialog între profesori, studenți și angajatori (think-tank) (Noiembrie 2020 – Iulie 2021)
A3.2 Dezvoltarea unui think-tank de dialog constant între profesori, studenți și angajatori pentru adresarea nevoilor curente și viitoare ale pieței muncii (Noiembrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Iulie 2023)
A3.3 Realizarea de parteneriate între instituții universitare, companii private și organizații de cercetare-inovare cu scopul organizării de stagii de practică pentru studenți (Noiembrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Mai 2022)

A4 Implementarea unui program de informare, orientare profesională, consiliere profesională și mentorat

A4.1 Derularea unei campanii de informare și conștientizare a studenților cu privire la beneficiile unei cariere profesionale (Octombrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – August 2022)
A4.2 Derularea unui program de orientare și consiliere profesională a studenților în vederea stabilirii direcției profesionale optime profilului acestora (Ianuarie 2021 – Iulie 2021, Octombrie 2021 –  Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Iulie 2023)
A4.3 Derularea unui program de mentorat pentru sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a studenților (Aprilie 2021- Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Noiembrie 2022)
A4.4 Asigurare selecție, monitorizare și motivare studenți în vederea implicării active în activitățile proiectului (Octombrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 –  Decembrie 2022, Februarie 2023 – Septembrie 2023)

A5 Organizarea și derularea de stagii de practică cu accent pe domeniile identificate în SNC și SNCDI

A5.1 Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor de practică profesională pentru studenți (Octombrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Iulie 2022)
A5.2 Organizarea și derularea stagiilor de practică a studenților la parteneri și potențiali angajatori în conformitate cu planul de învățământ al universității (Noiembrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Septembrie 2023)

A6 Dezvoltarea de competențelor transversale ale studenților în corelare cu necesitățile pieței muncii curente și viitoare

A6.1 Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor destinate workshop-urilor și training-urilor practice (Noiembrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Iulie 2022)
A6.2 Organizarea și derularea a 8 workshop-uri tip master-class de dezvoltare personală a studenților pe teme relevante pentru piața muncii cu accent pe componenta practică (Decembrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Iulie 2023)
A6.3 Organizarea și derularea a 12 workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice ale studenților relevante pentru piața muncii cu accent pe componenta practică (Decembrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Iunie 2023)

A7 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților prin cursuri autorizate și întreprindere simulată

A7.1 Organizarea și derularea unui program de cursuri de inițiere în antreprenoriat autorizate ANC (Decembrie 2020 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Iulie 2023 )
A7.2 Organizarea și derularea unui program de training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată (Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Mai 2023 )
A7.3 Organizarea și derularea unei competiții cu premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional (Aprilie 2021 – Iulie 2021, Octombrie 2021 –  Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Septembrie 2023 )
A7.4 Oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților care vizează deschiderea unei afaceri reale în viitorul apropiat (Septembrie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Februarie 2023 )

A8 Facilitarea accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei profesionale

A8.1 Dezvoltarea și actualizarea unei comunități virtuale pentru facilitarea accesului studenților pe piața muncii și comunicarea coordonată universități-studenți-angajatori (Ianuarie 2021 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Martie 2023 )
A8.2 Plasarea studenților pe piața muncii prin identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților și propunerea de candidați pentru interviu în vederea angajării (Ianuarie 2021 – Iulie 2021, Octombrie 2021 – Decembrie 2021, Martie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Septembrie 2023 )

A9 Diseminarea, transferul și valorificarea know-how-ului obținut în cadrul proiectului

A9.1 Organizarea unui dezbateri naționale cu implicarea stakeholderilor relevanți privind statutul studentului absolvent pe piața muncii (August 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Iunie 2023 )
A9.2 Editarea și tipărirea unui ghid de bune-practici privind tranziția eficientă a studentului din sistemul de învățământ superior în mediul profesional (Octombrie 2022 – Decembrie 2022, Februarie 2023 – Iunie 2023 )
A9.3 Organizarea unui workshop diseminare, transfer și valorificare bune-practici pentru stakeholderi relevanți (Martie 2023- Iulie 2023)

Rezultate Atinse

A1 Managementul proiectului

1 x Metodologie de management
100 % 0
38 x Ședințe de management
100 % 0
31 x Planificări lunare
100 % 0
3 x Afișe poziționate la sediile partenerilor
100 % 0
6 x Roll-up-uri cu prezentarea proiectului
100 % 0
3 x Secțiuni pe website-urile P0, P1 și P2 cu descrierea proiectului
100 % 0
1 x Actualizări periodice ale conturilor de socializare P0, P1 și P2
100 % 0
6 x Comunicate de presă
100 % 0
1 x Previziuni cash-flow actualizate
100 % 0
1 x Plan de achiziții actualizat
100 % 0
1 x Grafic cereri de prefinanțare, rambursare, plată actualizat
100 % 0
1 x Arhivă a documentelor proiectului în format letric și electronic
100 % 0

A2 Coordonarea tehnică a activităților partenerilor

77 x Întâlniri tehnice de lucru la nivel de parteneriat pentru P1
100 % 0
87 x Întâlniri tehnice de lucru la nivel de parteneriat pentru P2
100 % 0

A3 Asigurarea unui context sustenabil tranziției studenților din sistemul de învățământ superior în mediul profesional

1 x Amenajare Spațiu Think-Tank
100 % 0
1 x Metodologie de organizare și funcționare Think-Tank
100 % 0
24 x Evenimente tip dezbatere organizate periodic pe obiective și teme relevante
100 % 0
4 x Evenimente tip întâlnire de lucru
100 % 0
2 x Evenimente tip networking organizate periodic pe obiective și teme relevante
100 % 0
1 x Metodologie de stabilire parteneriate
100 % 0
35 x Parteneriate relevante încheiate pe minim 3 ani între angajatori și universități pentru organizarea stagiilor de practică
100 % 0
Întâlniri cu angajatori din mediul privat în vederea stabilirii de parteneriate
100 % 0
Întâlniri cu angajatori din mediul public în vederea stabilirii de parteneriate
100 % 0
Întâlniri cu organizații din sectoarele cercetare-inovare în vederea stabilirii de parteneriate
100 % 0
Întâlniri cu instituții de învățământ în vederea stabilirii de parteneriate
100 % 0
Participarea la evenimente/conferințe/Think-Tank pentru networking profesional – încheiere de parteneriate
100 % 0

A4 Implementarea unui program de informare, orientare profesională, consiliere profesională și mentorat

1 x Broșură de informare și conștientizare a studenților cu privire la beneficiile unei cariere profesionale (în format online)
100 % 0
427 x Exemplare ale broșurii distribuite electronic către studenți eligibili a fi selectați în grupul țintă
100 % 0
1 x Metodologie organizare și derulare program de orientare și consiliere în carieră
100 % 0
415 x Studenți beneficiari ai serviciilor de orientare și consiliere în carieră
100 % 0
347 x Chestionare psihometrice aplicate studenților din grupul țintă
100 % 0
1139 x Întâlniri de consiliere și orientare profesională individuale și de grup – cu studenții din GT
100 % 0
1 x Metodologie organizare și derulare program de mentorat pentru dezvoltarea personală și profesională
100 % 0
327 x Planuri de dezvoltare personală și profesională organizare prin sistem digital
100 % 0
20 x Întâlniri periodice individuale sau de grup de mentorat cu studenții din grupul țintă
100 % 0
1 x Metodologie de selecție, monitorizare și motivare a studenților
100 % 0
427 x Studenți care îndeplinesc criteriile de eligibilitate – selectați în GT (minim)
100 % 0
427 x Studenți din grupul țintă monitorizați de-a lungul implementării proiectului (minim)
100 % 0
427 x Studenți din grupul țintă motivați în a participa la activitățile proiectului (minim)
100 % 0

A5 Organizarea și derularea de stagii de practică cu accent pe domeniile identificate în SNC și SNCDI

1 x Amenajare a spațiilor de practică profesională după cum urmează:
Spațiu de practică profesională P0 – Idea Perpetua SRL

Spațiu de practică profesională P1 – COMPA SA

Spațiu de practică profesională P2 – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

100 % 0

1 x Metodologie de organizare și derulare stagii de practică a studenților

100 % 0

400 x Studenți participanți la stagii de practică de 90 de ore/stagiu cu accent pe domeniile competitive SNC

100 % 0

83 x Grupe a câte 4-6 studenți cu alocarea unui tutor la fiecare grupă de studenți (minim)

100 % 0

102 x Studenți participanți ai stagiilor de practică organizate de P0 cu accent pe domeniile SNC (minim)

100 % 0

112 x Studenți participanți ai stagiilor de practică organizate de P1 cu accent pe domeniile SNC (minim)

100 % 0

194 x Studenți participanți la stagiile de practică organizate de potențiali angajatori relevanți – cu accent pe SNC (minim)

100 % 0

A6 Dezvoltarea de competențelor transversale ale studenților în corelare cu necesitățile pieței muncii curente și viitoare

1 x Amenajare și dotare a spațiilor destinate workshop-urilor și training-urilor practice, după cum urmează:
Spațiu cursuri P1 – COMPA SA
Spațiu cursuri P2 – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

100 x 0

1 x Metodologie organizare și derulare workshop-uri de tip master-class;

100 % 0

8 x Teme de workshop-uri tip master-class selectate consultativ împreună cu studenții;

100 % 0

123 x Studenți beneficiari ai workshop-urilor tip master class organizate de P2;

100 % 0

24 x Grupe studenți/grupă pentru eficientizarea transferului de know-how de la maestru la studenți;

100 % 0

1 x Metodologie organizare și derulare workshop-uri de dezvoltare competențe tehnice

100 % 0

12 x Teme de workshop-uri de dezvoltare competențe tehnice selectate consultativ împreună cu studenții

100 % 0

73 x Studenți beneficiari ai workshop-urilor de dezvoltare competențe tehnice organizate de P0 (72 studenți)

100 % 0

79 x Studenți beneficiari ai workshop-urilor de dezvoltare competențe tehnice organizate de P1 (72 studenți)

100 % 0

6 x Grupe pentru eficientizarea transferului de know-how de la specialist către studenți P0

100 % 0

6 x Grupe pentru eficientizarea transferului de know-how de la specialist către studenți P1

100 % 0

A7 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților prin cursuri autorizate și întreprindere simulată

1 x Metodologie organizare și derulare program de antreprenoriat

100 % 0

1 x Autorizare curs de competențe antreprenoriale cu accent pe componenta de start-up cu acces la finanțare de către P1 și P2;

100 % 0

240 x Beneficiari ai cursurilor de inițiere în competențe antreprenoriale autorizate ANC ce obțin certificate de absolvire în urma examenului ANC

100 % 0

100 x Organizarea a 100 de beneficiari în 4 grupe a 25 de participanți/grupă de către P0;

100 % 0

101 x Organizarea a 100 de beneficiari în 4 grupe a 25 de participanți/grupă de către P1;

100 % 0

40 x Organizarea a 40 de beneficiari în 4 grupe a 10 participanți/grupă de către P2;

100 % 0

1 x Metodologie de organizare și derulare a programului de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată

100 % 0

106 x Studenți implicați în programul de training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată

100 % 0

1 x Metodologie de organizare și derulare a competiției pentru motivare și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților

100 % 0

14 x Competiții cu premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional organizate cu participarea (online / fizică) aprox. 200 de studenți din grupul țintă

100 % 0

1 x Set de categorii de premii stabilite în implementarea proiectului (în urma consultării cu studenții și cu echipa de jurizare)

100 % 0

401 x Premii în val. tot. de 195.000 lei acordate studenților evaluați de comisia de jurizare

100 % 0

1 x Metodologie de consultanță în antreprenoriat

100 % 0

50 x Beneficiari dintre studenți din grupul țintă care vizează deschiderea unei afaceri în viitorul apropiat – beneficiari ai sesiunilor de consultanță în antreprenoriat

100 % 0

50 x Sesiuni de consultanță specializată cu durată variată (1,2 sau 4 ore) în funcție de complexitatea fiecărui caz de consultanță

100 % 0

A8 Facilitarea accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei profesionale

1 x Comunitate virtuală dezvoltată pe un cadru de instrumente de comunicare online cu participarea studenților, angajaților și a altor stakeholderi

100 % 0

25 x Publicarea periodică de rapoarte, analize, studii, planuri și propuneri de politici publice rezultate în urma activității Think-Tank-ului spre informarea stakeholderilor

100 % 0

5 x Informări periodice ale studenților cu privire la oportunități de angajare active și relevante

100 % 0

1 x Informări periodice ale angajatorilor cu privire la profilul studenților aflați în căutarea unui loc de muncă

100 % 0

1 x Metodologie de plasare a studenților pe piața muncii

100 % 0

168 x Studenți plasați pe piața muncii cu accent pe domeniile competitive SNC
( În curs )

73 % 0

1 x Bază de date centralizată cu angajatori relevanți pentru specificul grupului țină din mediul privat și public cu accent pe domeniile SNC

100 % 0

135 x Întâlniri cu angajatori și studenți pentru medierea plasării pe piața muncii a studenților la potențiali angajatori relevanți din mediul public și privat cu accent pe domeniile SNC

100 % 0

A9 Diseminarea, transferul și valorificarea know-how-ului obținut în cadrul proiectului

1 x Dezbatere cu implicarea stakeholderilor relevanți privind statutul studentului absolvent pe piața muncii organizată pentru 106 de participanți

100 % 0

1 x Analiză preliminară dezbaterii prin intermediul unui chestionar online

100 % 0

1 x Broșură distribuită către 106 participanți

100 % 0

1 x Ghid de bune practici editat și tipărit în 100 de exemplare;

100 % 0

1 x Workshop de diseminare, transfer și valorificare bune-practici organizat pentru 100 de persoane

100 % 0

Indicatori îndepliniți

427 Studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă

100 % 0

292 Studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant

100 % 0

160 Studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant

100 % 0

100 Studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

100 % 0

Echipă

Daniel Neagoe

Manager de proiect

Laurențiu Grobnicu

Coordonator partener P1

Marinela Ință

Coordonator partener P2

Contact

P0 – Idea Perpetua SRL

inspire@idea-perpetua.com

0751 974 592

București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A, Etaj 4

Vezi harta

P1 – COMPA SA

office@compa.ro

0755 110 426

Sibiu, Str. Henri Coandă 8

Vezi harta

P2 – Universitatea “L. Blaga” Sibiu

dep.programe@ulbsibiu.ro

0269 211 484

Sibiu, Bd-ul. Victoriei 10, Biroul Programe structurale

Vezi harta


Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Contract nr. 11759/13.10.2020, SMIS 133017

Proiectul este implementat în perioada 14.10.2020 - 31.07.2021, 01.10.2021 - 31.12.2021, 01.03.2022 - 31.12.2022, precum și 01.02.2023 - 13.09.2023 de către Idea Perpetua SRL (P0), COMPA SA (P1) și Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (P2). Valoarea totală a proiectului este de 4.732.361,91 lei, din care 3.872.984,64 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 659.184,39 lei reprezintă cofinanțare națională și 200.192,88 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor. Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL